WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

 

 2018

   
7 października 2018 Londyńska promocja książka dra Dawida Lipskiego pt. Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie
27 września 2018 Wystawa prac Mikołaja Ciszewskiego, m.in. rzeźb prof. Mieczysława Gogacza
25 maja 2018 Ukazała się książka dr. Dawida Lipskiego pt. Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie
22 maja 2018 Ukazał się pierwszy tom Biblioteki Rocznika Tomistycznego zawierający traktat Tomasza Suttona pt. De esse et essentia w tłumaczeniu ks. Piotra Korduli wraz ze wstępem dr. Dawida Lipskiego i przedmową prof. Mieczysława Gogacza
25 marca 2018 Promocja książki Tomasz z Akwinu jako filozof w parafii w Aninie
19 lutego 2018 Zmarła Pani Profesor Zofia Włodek


 

 2017

   
29 listopada 2017  Dr Mikołaj Mościcki - „GILSON A IDEA DEKONSTRUKCJI METAFIZYKI” (wykład okolicznościowy)
2016 - 2017 Spotkania promocyjne Modlitw Gertrudy Mieszkówny
18 listopada 2017 

NAGRODA IM. PROF. GOGACZA - XI Edycja

18 listopada 2017  

Konferencja naukowa TOMIZM KONSEKWENTNY W 91. ROCZNICE URODZIN PROF. GOGACZA

20 - 21 października 2017 Promocje "Modlitw Gertrudy Mieszkówny" w przekładzie prof. Artura Andrzejuka w parafii polskiej w Bostonie (Wschodnia Anglia)
20 - 21 października 2017 Prelekcje dr Izabelli Andrzejuk w parafii polskiej w Bostonie (Wschodnia Anglia) na temat: "Etyka w encyklikach Jana Pawła II"
17 października 2017 Wykład prof. Artura Andrzejuka w Bibliotece Polskiej w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie, zatytułowany: "Idee formujące współczesną kulturę w Europie"
14 października 2017 70. rocznica kanonicznego erygowania Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii
21-22 września 2017 IX Seminarium Filozofii Polskiej. Konteksty lokalne i uniwersalne
21 czerwca 2017   Cykl - FILOZOFIA i TEOLOGIA - dr hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ: Poznanie mistyczne a poznanie anielskie w świetle doktryny Tomasza z Akwinu  
2 czerwca 2017   Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?"
15 maja 2017

Sprawozdanie z udziału pracowników i współpracowników Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Filozofie i teologie. Historia Powiązań, waśni i współpracy"

24 maja 2017 Cykl - FILOZOFIA i TEOLOGIA - ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK: Czy Jezus się dziwił? Wybrane implikacje nauki Akwinaty o człowieczeństwie Chrystusa
19 kwietnia 2017  

Cykl - FILOZOFIA i TEOLOGIA - O. prof. dr hab. Jacek Salij: Jakiej filozofii potrzebuje teologia?

9 kwietnia 2017  

Prawykonanie pieśni Gertrudy Mieszkówny- koncert promocyjny płyty LUCTUS

4 marca 2017  „Modlitwy Gertrudy Mieszkówny”. Promocja książki prof. Artura Andrzejuka w Centrum Edukacyjno-Sportowym RENSEI w Borzęcinie Dużym

6 lutego

- 19 czerwca 2017

CYKL WYKŁADÓW "WIARA I ROZUM
 
 

 2016

   
21 grudnia 2016  Trzecie spotkanie Seminarium FILOZOFIA I TEOLOGIA -  Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak, Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW: Refleksja teologiczna a wymogi rozumu filozoficznego. Retrospektywne spojrzenie na teologię w 18. rocznicę „Fides et ratio”
14 grudnia 2016   Abdo al Haddad: Sytuacja chrześcijan w Syrii
9 - 11 grudnia 2016 Wykłady prof. Artura Andrzejuka zatytułowane: Źródła myśli Jana Pawła II w ramach "Weekendu z myślą Jana Pawła II" organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II
7 grudnia 2016   Wykład: Prof. dr hab. Marcin Karas (UJ) - Dwie wizje kosmosu w filozofii św. Tomasza i ich znaczenie dla rozwoju nauk
23 listopada 2016   Drugie spotkanie Seminarium FILOZOFIA I TEOLOGIA - Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (KUL): Miłosierny Samarytanin: klucz do rozumienia relacji pomiędzy etyką a teologią moralną
19 listopada 2016  

Rocznik Tomistyczny nr 5 (2016)

19 listopada 2016  

NAGRODA IM. PROF. GOGACZA - X Edycja

Konferencja naukowa TOMIZM KONSEKWENTNY W 90. ROCZNICE URODZIN PROF. GOGACZA

17 listopada 2016   Prof. Mieczysław Gogacz kończy 90 lat - uroczysta Msza św.
19 października 2016 Pierwsze spotkanie Seminarium FILOZOFIA I TEOLOGIA - ks. dr hab. Tomasz Paweł STĘPIEŃ. prof. UKSW: Afajreza i apofatyka w pogańskiej i chrześcijańskiej myśli starożytnej
2 sierpnia 2016 Prof. Arkady Rzegocki ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii
10 czerwca 2016  Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Pamięć historyczna a współczesne wyzwania edukacyjne”
11 maja 2016   Rocznik Tomistyczny 4 (2015)
15 kwietnia 2016 

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Filozoficzne aspekty mistyki"

3 kwietnia 2016  Promocja "Modlitw Gertrudy Mieszkówny" w Londynie
7-10 marca 2016 LVIII Tydzień Filozoficzny KUL
3 lutego 2016  Sprawozdanie ze spotkania z Abdo El-Haddadem na temat dziejów Maluli - ostatniej w Syrii miejscowości aramejskiej
   

 2015

   
21 listopada 2015  Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza w 89. rocznicę urodzin Profesora
20 - 21 listopada 2015 Konferencja Tomistyczna dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi 89. rocznicę urodzin

1 października 2015 

Sprawozdanie z wystąpienia dr Izabelli Andrzejuk w Białymstoku, pt. "Człowiek i jego natura"

 24-25 września 2015 Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Niepomyślane – nie do pomyślenia. Rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego”
 15-19 września 2015 Sprawozdanie z 10. Polskiego Zjazdu Filozoficznego
2-4 września 2015  Tomizm na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zatytułowanej: „Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu”
10 czerwca 2015  Seminarium z filozofii mistyki: Prof. Artur Andrzejuk - "Główne tomistyczne interpretacje mistyki"
27 maja 2015 Sprawozdanie z udziału w konferencji naukowej, pt. „Słowozofia. Logos – filozofia słowa”
24 maja 2015  Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w ogólnopolskiej naukowej na temat miejsca i roli podsystemu militarnego w systemie obronnym państwa w świetle doświadczeń i wyzwań XXI wieku oraz Strategii bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 2014 roku
13 maja 2015    Seminarium z filozofii mistyki: Ks. Dr Jarosław Sobkowiak - "Mistyka nowych ateistów"
25 kwietnia 2015 Sprawozdanie z udziału dr Anny Kazimierczak-Kucharskiej w konferencji naukowej w Olsztynie pt. „W rytmie zegara. Interpretacje”
23-24 kwietnia 2015 Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w międzynarodowej konferencji naukowej w Katowicach pt. „Oblicza Mistyki”
20-22 kwietnia 2015 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Toruniu pt. „Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”
18 kwietnia 2015 „Idźcie do Tomasza! Konferencja naukowa o życiu i nauczaniu św. Tomasza z Akwinu
14 kwietnia 2015   Mgr Jakub Kiersikowski, doktorant w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, zdobył nagrodę Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
10 kwietnia 2015 Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”
3 marca 2015  Wykład prof. Artura Andrzejuka pt. "Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny", wygłoszony w ramach Uniwersytetu III Wieku w Starych Babicach
17 lutego 2015  Wykład dr Anny Kazimierczak-Kucharskiej pt. "Mnich i Filozof – elementy starożytnej filozofii pogańskiej w chrześcijaństwie", wygłoszony w ramach Uniwersytetu III Wieku w Starych Babicach
21 stycznia 2015 Wykład prof. Artura Andrzejuka pt. Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku PUNO w Londynie
19 stycznia 2015 Wykład prof. Artura Andrzejuka i dr Magdaleny Płotki pt. Filozofia polska w czasach rozbiorów na Kursie Kultury Polskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie
18 stycznia 2015 Londyńska promocja książka pt. Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie
14-16 stycznia 2015 „Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej”. Seminarium filozoficzno-teologiczne, zatytułowane na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

 

 2014

   
11 grudnia 2014  

Dr Janusz Kapusta wygrał konkurs na pomnik Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie

7 grudnia 2014      Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka pt. „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny”
4 grudnia 2014      Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w ogólnopolskiej naukowej „E-LEARNINGOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA”
29 listopada 2014

Sprawozdanie z konferencji TOMIZM KONSEKWENTNY

Sprawozdanie z VIII edycji Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza

27 listopada 2014      Sprawozdanie z wykładu inauguracyjnego prof. Artura Andrzejuka w Białostockiej Akademii Rodziny
22 listopada 2014      Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Co wychowujemy: sumienie czy ego?"
19 listopada 2014    Drugie posiedzenie Seminarium z filozofii mistyki - dr Anna Kazimierczak-Kucharska: Boski Mistyk – tożsamość w zjednoczeniu mistycznym w ujęciu Mistrza Eckharta
13 - 14 listopada 2014  Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 740-lecia śmierci Św. Tomasza z Akwinu i Św. Bonawentury z Bagnoregio
12 listopada 2014      Wykład dra Marka P. Prokopa pt. Złoty wiek filozofii w krajach islamu
10 i 17 listopada 2014  Wykłady prof. Artura Andrzejuka o metafizyce klasycznej w Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum
1 października 2014  

Prezentacja książki Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

23 września 2014  

Ukazała się książka Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu

18 czerwca 2014  Ukazał się drugi numer Rocznika Tomistycznego
17 maja 2014 Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Szkoła w rękach reformatorów”
24 kwietnia 2014 Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "W kręgu średniowiecznej etyki"
23 kwietnia 2014 Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Etyka i polityka"
27 - 28 lutego 2014

Sprawozdanie z udziału pracowników i współpracowników Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w cyklu szkoleniowym pt. "Wiedza o człowieku"

28 lutego - 1 marca 2014

Sprawozdanie z udziału pracowników i doktorantów Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Therapeia, askesis, meditatio – praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”

20 lutego 2014

Profesor Teresa Michałowska doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

 

 2013

 

15 grudnia 2013 Rozważania adwentowe o Wcieleniu - Karolina Ćwik, Artur Andrzejuk, Marek Peńkowski OP
12 grudnia 2013  W kręgu średniowiecznej metafizyki - konferencja naukowa
6 - 7 grudnia 2013 Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa - konferencja naukowa
2 grudnia 2013 Wykład prof. Artura Andrzejuka na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie
30 listopada 2013 „Czy humanistyka ma narodowość?”. Międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana w School of Slavonic and East European Studies (SSEES) University College London przez Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie
23 listopada 2013 Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka na konfrencji naukowej pt. „Czy trzeba posyłać dziecko do szkoły?”
16 listopada 2013  Sympozjum pt. Tomizm konsekwentny w 87. rocznicę urodzin prof. Mieczysława Gogacza oraz VII edycja nagrody Jego imienia
16 listopada 2013   Laureaci VII edycji nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza
 24 – 25 października 2013 „Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX”. Sprawozdanie z udziału historyków filozofii UKSW
17 maja 2013 Sacrum i profanum w polityce. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej w Warszawie
10 maja 2013 Prezentacja pierwszego numeru Rocznika Tomistycznego
29 kwietnia 2013 Pierwszy numer Rocznika Tomistycznego
18 kwietnia 2013 Wizyta zespołu zajmującego się metodologią filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt. Historia filozofii jako problem filozoficzny
11 kwietnia 2013 Elegancja duchowa w ujęciu Profesora Mieczysława Gogacza (Sprawozdanie ze spotkania autorskiego z profesorem Mieczysławem Gogaczem)
17 stycznia 2013 Londyn - zapomniana stolica Polski - nowy numer kwartalnika PRESSJE


 

 2012

   
14 grudnia 2012   II Otwarte Seminarium z Filozofii Mistyki. Prof. Artur Andrzejuk: Mistyka Bożej miłości w ujęciu św. Bernarda z Clairvaux
30 listopada 2012   Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie"  

23 listopada 2012

I Otwarte Seminarium z Filozofii Mistyki. Dr Michał Zembrzuski: Prezent wywołujący rozumienie - donum intellectus u Bonawentury i Tomasza z Akwinu

10 - 14 listopada 2012 Wykłady prof. Artura Andrzejuka w Londynie
18-20 października 2012 Międzynarodowa konferencja naukowa: „Józef Maria Bocheński – między logiką a mądrością”  
30 września 2012 Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka dla „Maximilianum”
27-28 września 2012 Sprawozdanie z udziału historyków filozofii UKSW w konferencji "Jak uprawiać historię filozofii? Jak jej nauczać?"
17-21 września 2012

Udział historyków filozofii UKSW w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym w Wiśle

13 maja 2012 Międzynarodowa konferencja naukowa: „Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”
10-13 maja 2012 Sprawozdanie z The 47th Congress on Medieval Studies w Western Michigan University (USA)
7 maja 2012 rok Wykład prof. Artura Andrzejuka pt. Valeurs universelles – perspective filosophique (Wartości ogólnoludzkie ujęcie filozoficzne)
 16 kwietnia 2012 Prezentacja książki Adama Wielomskiego pt. "Teokracja papieska 1073-1378"
 2 lutego 2012 Wizyta uczniów z Janowa Podlaskiego i Konstantynowa

 

 2011

   
15 grudnia 2011 XIV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM METAFIZYCZNE z cyklu Zadania współczesnej metafizyki - Spór o dobro
12 grudnia 2011 DZIEŃ UNIWERSYTECKI w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi w Tczewie
8 grudnia 2011 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „W KRĘGU ŚREDNIOWIECZNEJ ANTROPOLOGII”
2 grudnia 2011 Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii
Październik 2011

Sprawozdanie z pobytu badawczego w Kolonii mgra Dawida Lipskiego

26 października 2011

Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti
Międzynarodowe sympozjum naukowe (SK/PL)

oraz

Udział historyków filozofii UKSW w Międzynarodowym sympozjum naukowym pt. Jezus z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym

19-21 września 2011 Sprawozdanie z IV Kongresu Mediewistów Polskich
 Lipiec 2011 Sprawozdanie z pobytu badawczego w Londynie mgra Dawida Lipskiego
16-17 czerwca 2011 SPRAWOZDANIE Z  KONFERENCJI FILOZOFIA XVII WIEKU - JEJ ŹRÓDŁA I KONTYNUACJE ORGANIZOWANEJ PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI
26 maja 20101 Międzynarodowa konferencja naukowa: Konferencja Filozofia w teologii i mistyce – gnozeologia i mistyka (Philosophy within Theology and Mystics - Gnoseology and Mystics)
19 - 20 maja 2011 Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów
12-15 maja 2011 SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDIEVAL STUDIES ORGANIZOWANEJ PRZEZ WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (USA)
10 kwietnia 2011 Sprawozdanie z londyńskich obchodów pierwszej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
9 kwietnia 2011 Sprawozdanie z pierwszej Konferencji Kwietniowej PUNO, poświęconej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, zatytułowanej Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 - 1990
4 - 6 kwietnia 2011 Wykłady i seminaria prof. Artura Andrzejuka i dr Izabelli Andrzejuk na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie
4 kwietnia 2011 Wykład prof. Artura Andrzejuka pt. pt. Zasada współzależności wiedzy i wiary jako podstawa działalności naukowej Karola Wojtyły i nauczania apostolskiego Jana Pawła II dla Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK) 6 kwietnia 2011 roku
28 marca 2011 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Geneza państwa a problem filozofii politycznej
   

 2010

   

20 listopada 2010

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza
oraz sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny” dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 84 rocznicę urodzin

18 listopada 2010

Sprawozdanie z dziesiątego Panelu Otwartych Debat - prof. KORDULA ŚWIĘTORZECKA "O dowodach na istnienie Absolutu z punktu widzenia logiki"

10 listopada 2010

DZIEŃ UNIWERSYTECKI w UNIWERSYTECKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. JADWIGI W TCZEWIE

22 września 2010

Sprawozdanie z XIV Festiwalu Nauki w Warszawie

11 czerwca 2010

Międzynarodowe sympozjum naukowe: Przyjaźń i polityka. Dedykowane pamięci Mariusza Handzlika (1965-2010)

30 maja 2010

Konferencja naukowa: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza

10 maja 2010

Medale Ministra Obrony Narodowej "Za zasługi dla obronności" dla profesorów UKSW

29 kwietnia 2010

Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego dla Antoniego B. Stępnia

28 kwietnia 2010

Artur Andrzejuk profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)

15 kwietnia 2010

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu
Bóg a życie społeczne, pt. Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora

8 kwietnia 2010

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Philosophy Within Theology and Mystics - historical basis and modern approach. (Filozofia w teologii i mistyce - ujęcia historyczne i współczesne

8 lutego 2010 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Philosophy Within Theology and Mystics -historical basis and modern approach (Filozofia w teologii i mistyce - historyczne podstawy i współczesne ujecia)

 

 

 2009

 

21 - 24 lutego 2009

Wykłady Dra Jerzego Niepsuja oraz Prof. Artura Andrzejuka na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) oraz w Instytucie Polskim Akcji Katolickiej (IPAK) w Londynie

11 marca 2009

Polsko-słowacka konferencja naukowa pt. Angelologia i jej współczesne interpretacje

22 - 23 marca 2009

Wykłady Dr Izabelli Andrzejuk oraz Prof. Artura Andrzejuka na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) oraz w Instytucie Polskim Akcji Katolickiej (IPAK) w Londynie

23 kwietnia 2009

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Personalizm a współczesność

26 kwietnia 2009 roku

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki: „Komunikacja międzyludzka i relacje osobowe (ujęcia w naukach filozoficznych, teologicznych i społecznych)”

5-6 maja 2009

Polsko-słowacka międzynarodowa konferencja naukowa PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PERSPEKTYWY

28 maja 2009

Rozstrzygnięcie Konkursu Filozoficznego dla uczestników Koła Filozoficznego w Tczewie

10 czerwca 2009

Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w konferencji pt. „Siły Zbrojne III Rzeczypospolitej z perspektywy dwudziestolecia”

18 września 2009

Podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Zespołem Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi w Tczewie

18 września 2009

Sprawozdanie z udziału dr Magdaleny Płotki w „Trzecim Seminarium Historyków Filozofii Polskiej” oraz corocznym Spotkaniu Mediewistów w Lublinie

6 października 2009

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem
 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie

7 października 2009

Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w konferencji pt. „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a powszechny obowiązek obrony RP”

19-23 października 2009

Sprawozdanie z wizyty studyjnej mgr Dawida Lipskiego w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie

14 listopada 2009

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza
oraz sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny” dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 83 rocznicę urodzin

23 listopada 2009

Dziewięćdziesiąte urodziny ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego

4 grudnia 2009

Sprawozdanie z udziału dr Magdaleny Płotki z konferencji "Język i myślenie"

8 - 14 grudnia 2009

Wizyta delegacji UKSW w Londynie

9 grudnia 2009

WIZYTA W KATOLICKIM OŚRODKU WYDAWNICZYM I FUNDACJI VERITAS

11 grudnia 2009

Uroczystość siedemdziesięciolecia polskiego uniwersytetu na obczyźnie

oraz doktorat honoris causa ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja F. Dziuby

12 grudnia 2009

Wykład prof. dra hab. Tadeusza Klimskiego w Instytucie Polskim Akcji Katolickiej Anglii i Walii

13 grudnia 2009

Msza św. dziękczynna za 70 lat działalności PUNO oraz w intencji zmarłych profesorów i studentów

 

2008

 

11 - 16 maja 2008

Wykłady Prof. Artura Andrzejuka w Instytucie Polskim Akcji Katolickiej w Anglii i Walii oraz na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie

14 - 17 stycznia 2008

Wykłady Prof. Artura Andrzejuka na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londyniu

 

 2007

 

1 – 3 maja Sympozjum filozoficzne we Lwowie
„Filozofia dla teologów”

 

 

 2006

 

17, 18, 19 LISTOPADA 2006

WYKŁADY PROF. ARTURA ANDRZEJUKA W LONDYNIE

11 lutego 2006       

Konferencja z cyklu Wielcy ludzie emigracji – Ocalić od zapomnienia: Ks. stanisław Bełch (1904-1989) – „Człowiek z wizją”

12 lutego 2006       

Wykład prof. Artura Andrzejuka pt. Czy polityka może mieć sumienie?

 

 2003

 

11 STYCZNIA

średniowieczna filozofia arabska i jej wpływ na kulturę filozoficzną Europy (sympozjum)

25 kwietnia 2003

Sprawozdanie z pobytu w UKSW prof. dr. Hassana Hanafiego

14 do 20 marca 2003

Sprawozdanie z wizyty delegacji UKSW w ośrodkach naukowych Egiptu

21-25 WRZEŚNIA

Światowy Kongres Tomistyczny w Rzymie