Wykłady otwarte

Katedry Historii Filozofii UKSW

oraz Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

   
27 listopada 2019  Ks. prof. Tomasz STĘPIEŃ: Istnienie i istota Boga w filozofii św. Tomasza z Akwinu

23 października 2019

Prof. Artur ANDRZEJUK: Główne tezy metafizyki św. Tomasza z Akwinu

   

Połączone posiedzenia Katedry Historii Filozofii oraz Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

 

 2018/2019 

 

20 marca 2019 FILOZOFIA I TEOLOGIA: dr Izabella Andrzejuk – Filozofia i teologia w kontekście pojęcia „filozofii chrześcijańskiej”
20 lutego 2019 FILOZOFIA I TEOLOGIA: Prof. Witold PŁOTKA Od psychologii do filozofii: O początkach filozofii współczesnej w Polsce
16 stycznia 2019 FILOZOFIA I TEOLOGIA: Prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK: Zmiany klimatu – fikcja czy rzeczywistość?
12 grudnia 2018 roku  FILOZOFIA I TEOLOGIA: ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka - Wcielenie a personalizm
5 grudnia 2018 roku  Drugie posiedzenie NTT: dr hab. Magdalena Płotka - Radość u św. Tomasza
21 listopada 2018 roku  FILOZOFIA I TEOLOGIA: dr Mikołaj Mościcki - Fenomen wiary
7 listopada 2018  

Pierwsze posiedzenie NTT: prof. Artur Andrzejuk - Czym jest tomizm?

17 października 2018  FILOZOFIA I TEOLOGIA: mgr Ewa A. Pichola - "Nie idźcie do Tomasza". Dietricha von Hildebranda krytyka tomizmu

 

 2017/2018 

 

8 czerwca 2018 roku  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca”
7 czerwca 2018 roku  Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia”
25 maja 2018 Ukazała się książka dr. Dawida Lipskiego pt. Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie
7 marca 2018 roku   Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży
28 lutego 2018 roku  Sympozjum Tomistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
29 listopada 2017  Dr Mikołaj Mościcki - „GILSON A IDEA DEKONSTRUKCJI METAFIZYKI” (wykład okolicznościowy)

 

 

 2016/2017 

 

21 czerwca 2017   Cykl - FILOZOFIA i TEOLOGIA - dr hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ: Poznanie mistyczne a poznanie anielskie w świetle doktryny Tomasza z Akwinu  
24 maja 2017 Cykl - FILOZOFIA i TEOLOGIA - ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK: Czy Jezus się dziwił? Wybrane implikacje nauki Akwinaty o człowieczeństwie Chrystusa
19 kwietnia 2017  

Cykl - FILOZOFIA i TEOLOGIA - O. prof. dr hab. Jacek Salij: Jakiej filozofii potrzebuje teologia?

8 marca 2017   Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w 743 rocznicę jego śmierci pt. „Tomasz z Akwinu: wczoraj - dziś - jutro”

6 lutego

- 19 czerwca 2017

CYKL WYKŁADÓW "WIARA I ROZUM
9 marca 2016 Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci
3 lutego 2016  Sprawozdanie ze spotkania z Abdo El-Haddadem na temat dziejów Maluli - ostatniej w Syrii miejscowości aramejskiej

 

Wznowione Posiedzenia Katedr Historii Filozofii

 

 2015/2016 

 

NR

DATA

TEMAT

REFERENT

LXI

13 kwietnia 2016

Ożywianie trupa czy stawanie na barkach olbrzyma? Myśl Tomasza z Akwinu dzisiaj

Ks. prof. Piotr Roszak

LX

17 lutego 2016

Św. Tomasz z Akwinu a logika

Dr Marcin Trepczyński

LIX

20 stycznia 2016

Wizja wzrastania Polski w „Kronice” biskupa Wincentego (wątki Kraka, Wandy i Mieszka)

Dr Jerzy Mańkowski

LVIII

16 grudnia 2015

Praktycyzm krakowski jako teoria filozoficzna?

Dr Magdalena Płotka

 

LVII

18 listopada 2015

Różnica między intelektem czynnym i możnościowym u Akwinaty - realna czy myślna?

Dr Michał Zembrzuski

LVI

14 października 2015

Średniowieczne komentarze do Liber de causis: dwugłos

prof. Artur Andrzejuk; dr Magdalena Plotka

 

Wykłady okolicznościowe

 

     
7 grudnia 2016 Prof. dr hab. Marcin Karas (UJ) Wykład: Dwie wizje kosmosu w filozofii św. Tomasza i ich znaczenie dla rozwoju nauk
14 grudnia 2016 Abdo al Haddad Sytuacja chrześcijan w Syrii

 

 2014/2015 

 

7 grudnia 2014      Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka pt. „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny”
22 listopada 2014      Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Co wychowujemy: sumienie czy ego?"
19 listopada 2014    Drugie posiedzenie Seminarium z filozofii mistyki - dr Anna Kazimierczak-Kucharska: Boski Mistyk – tożsamość w zjednoczeniu mistycznym w ujęciu Mistrza Eckharta
12 listopada 2014      Wykład dra Marka P. Prokopa pt. Złoty wiek filozofii w krajach islamu
5 listopada 2014        

Prezentacja na Seminarium Historii Filozofii trzeciego numeru Rocznika Tomistycznego oraz pierwszej części Słownika filozofów, zatytułowanego Tomizm polski

22 października 2014  Pierwsze posiedzenie Seminarium z filozofii mistyki - Dr Michał Zembrzuski: Miłość Boga życiem serca - problematyka miłości w tekstach Hugona ze św. Wiktora
1 października 2014  

Prezentacja książki Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

10 czerwca 2015  Seminarium z filozofii mistyki: Prof. Artur Andrzejuk - "Główne tomistyczne interpretacje mistyki"
13 maja 2015    Seminarium z filozofii mistyki: Ks. Dr Jarosław Sobkowiak - "Mistyka nowych ateistów"
18 kwietnia 2015 „Idźcie do Tomasza! Konferencja naukowa o życiu i nauczaniu św. Tomasza z Akwinu
7 stycznia 2015   Prezentacja na Seminarium Historii Filozofii trzeciej części Słownika filozofów, zatytułowanego Tomizm polski

 

Wznowione Posiedzenia Katedr Historii Filozofii

 

 2013/2014 

 

NR

DATA

TEMAT

REFERENT

LV

20 czerwca 2014

TYRANIA EROSA. CIEMNA STRONA POŻĄDANIA W POLITYCE I W MIŁOŚCI - W PISARSTWIE TUKIDYDESA I OWIDIUSZA

dr Mieczysław Wiśniowolski

LIV

23 maja 2014

Acedia jako punkt wyjścia i uzasadnienie edukacji

dr Jakub Wójcik.

LIII

25 kwietnia 2014

Tomasza z Akwinu filozofia umysłu

dr Michał Zembrzuski

LII

21 marca 2014

Dobry łotr i nieuczciwy kupiec: krakowska etyka cnót i sprawności

dr Magdalena Płotka

LI

21 lutego 2014

Historia i przestrzeń publiczna w filozofii Jeanne Hirsch i Józefa Tischnera

dr Anna Borowicz

L

24 stycznia 2014

Kontemplacja w ujęciu Jacques'a Maritaina

mgr inż. Janusz Idźkowski

XLIX

20 grudnia 2013

Czy poznanie jest ważniejsze niż miłość? – Uwagi o relacji intelektu i woli w Tomaszowym Komentarzu do Sentencji (Super Sent. III, d. 27, q. 1, a. 4)

dr Michał Zembrzuski

XLVIII

15 listopada 2013

Próba sformułowania Tomaszowej teorii intelektu jako rozumu

dr Lech Szyndler

XLVII 18 października 2013

Praktyczny wymiar samopoznania w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu

dr Magdalena Płotka

 

 2012/2013 

 

NR

DATA

TEMAT

REFERENT

XLVI 21 czerwca 2013

Trudności w uzgodnieniu filozoficznej obrony wolnej woli z teologiczną nauką o predestynacji w Summa Theologiae Tomasza z Akwinu

mgr Iwona Solecka-Karczewska
XLV 24 maja 2013 roku

Koncepcja wojny sprawiedliwej u Francisco Suáreza

mgr Włodzimierz Ziółkowski
XLIV 5 kwietnia 2013

Bóg w kontekście doświadczenia mistycznego. Ujęcie Mieczysława Gogacza

dr Izabella Andrzejuk
XLIII 15 marca 2013 

Dyskusja nad książką Artura Andrzejuka Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych

dr Magdalena Płotka,

ks. dr Adam Filipowicz,

dr Michał Zembrzuski,

mgr Dawid Lipski.

XLII

23 lutego 2013

Problematyczność ujęcia historii filozofii jako historii problemów filozoficznych u N. Hartmanna

dr Michał Zembrzuski

XLI

18 stycznia 2013

Jakiej paleografii potrzebuje historyk filozofii?

dr Magdalena Płotka

lic. Julia Kaliszewska

XL

21 grudnia 2012

O więzi małżeńskiej

dr Krzysztof Wojcieszek

XXXIX

16 listopada 2012

Komentarz Tomasza z Akwinu do traktatu Arystotelesa O pamięci i przypominaniu – próba zastosowania proponowanych przez Prof. M. Gogacza metod analizy tekstu filozoficznego

dr Michał Zembrzuski

XXXVIII 21 października 2012 Spór o naturę poznania refleksyjnego dr Andrzej M. Nowik

 

 2011/2012 

 

NR

DATA

TEMAT

REFERENT

XXXVII

15 czerwca 2012

Trudności w uzgodnieniu metafizycznej prostoty Boga z nauką o Trójcy Świętej

mgr Iwona Solecka-Karczewska

XXXVI

18 maja 2012

Historyczne zaplecze teorii relacji osobowych

prof. Artur Andrzejuk.

XXXV

20 kwietnia 2012

"An malum sit aliquid" - brak odrębności jako racja uzasadniająca prywatywną koncepcję zła

dr Michał Zembrzuski

XXXIV

16 marca 2012

Teoria sublimacji w ujęciu Konstantego Michalskiego jako podstawa jego historiozofii

dr Izabella Andrzejuk

XXXIII

24 lutego 2012

Wyniki analizy tekstów źródłowych i opracowań dotyczących poglądów Jana Peckahma z zakresu filozofii bytu

mgr Dawid Lipski

XXXII

20 stycznia 2012

Teoria „verbum rei” w ujęciu Anzelma z Canterbury

dr Lech Szyndler

XXXI

16 grudnia 2011

Filozofia tomistyczna w metodologii historii Feliksa Konecznego

dr Andrzej Nowik

XXX

25 listopada 2011

Odróżnienie w duszy "quo est" i "id quod est" w "Summa de anima" Jana z La Rochelle

dr Michał Zembrzuski

XXIX

21 października 2011

Antropologiczna wizja Pawła z Worczyna na tle dyskusji o prawie naturalnym

dr Magdalena Płotka

 

 

 2010/2011 

 

Posiedzenie dwudzieste siódme - 16 czerwca 2011. Ref. mgr Milena Banasiak "Filozofia w malarstwie Rafaela Santi"

Posiedzenie dwudzieste szóste - 28 kwietnia 2011. Ref. mgr Dawid Lipski (koreferat: Weronika Szczepkowska): "Poglądy Jana Peckhama dotyczące problemu duszy i ciała w Quaestiones tractantes de anima"

Posiedzenie dwudzieste piąte- 24 marca 2011. Ref.mgr Iwona Solecka-Karczewska (koreferat: Michał Zembrzuski): Wyjaśnienie aporii dotyczących wszechwiedzy i wszechmocy Boga w tekstach Tomasza z Akwinu”

Posiedzenie dwudzieste czwarte- 24 lutego 2011. Ref. mgr inż. Janusz Idźkowski "Próba tomistycznej definicji kontemplacji" (koreferat: mgr Urszula Wolska)

II Posiedzenie Metodologiczne - 21 stycznia 2011. Ref. dr Izabella Andrzejuk: "Przedmiot formalny historii filozofii", dr Michał Zembrzuski: "Ustalanie faktów historyczno-filozoficznych", dr Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska: "Cele historii filozofii".

Posiedzenie dwudzieste trzecie - 20 stycznia 2010. Ref. dr Izabella Andrzejuk: "Koncepcja "perfekcjoryzmu" jako teorii dziejów w ujęciu Konstantego Michalskiego".

Posiedzenie dwudzieste drugie oraz I Posiedzenie Metodologiczne-16 grudnia 2010. Ref. Prof. dr hab. Artur Andrzejuk: "Koncepcje historii filozofii" oraz dr Magdalena Płotka: "Historia idei jako metoda historii filozofii".

Posiedzenie dwudzieste pierwsze-25 listopada 2010. Ref. mgr Dawid Pełka "Cnota męstwa w wybranych tekstach greckich wobec współczesnych praktyk wychowawczych".

Posiedzenie dwudzieste-21 października 2010. Ref. mgr Urszula Wolska "Negatywne skutki wybranych zjawisk związanych z globalizacją w świecie dla kondycji duchowej współczesnego człowieka".

Posiedzenie dziewiętnaste-23 września 2010. Ref. mgr Iwona Solecka-Karczewska "Ujęcie prawdy w pismach Tomasza z Akwinu w kontekście zgodności rozumu i wiary"

Posiedzenie osiemnaste-17 czerwca 2010. Ref. mgr Sławomir Wojtkowski "Teoria cnót w pismach św. Tomasza jako punkt odniesienia dla współczesnej etyki zarządzania".

Posiedzenie siedemnaste-20 maja 2010. Ref. mgr Milena Banasiak "Piękno jako wartość obiektywna i subektywna" (prot. z dyskusji - Natalia Weremowicz)

Posiedzenie szesnaste-22 kwietnia 2010. Ref. mgr Natalia Weremowicz "Włodzimierza Sołowjowa koncepcja Sofii – Mądrości Bożej" (prot. z dyskusji - Milena Banasiak)

Posiedzenie piętnaste-18 marca 2010. Ref. mgr Michał Zembrzuski: "Dusza i jej władze w ujęciu Jana z la Rochelle" (prot. z dyskusji - Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska)

Posiedzenie czternaste-18 lutego 2010. Ref. mgr Dawid Lipski: "Wybrane poglądy Jana Peckhama na temat duszy ludzkiej na podstawie Quaestiones tractantes de anima. Wprowadzenie do tematyki"

Posiedzenie trzynaste - 21 stycznia 2010. Ref. mgr Jan Zatorowski: "Koncepcja sumienia według św. Augustyna" (prot. z dyskusji - Milena Banasiak)

Posiedzenie dwunaste - 15 XII 2009. Ref. mgr Weronika Szczepkowska: "Problematyka przyczynowania wtórego u wybranych tomistów polskich". (prot.  z dyskusji - Milena Banasiak)

Posiedzenie jedenaste - 26 XI 2009. Ref. mgr Michał Zembrzuski: "Intelekt bierny a intelekt możnościowy w tekstach św. Tomasza z Akwinu." (prot.  z dyskusji - Katarzyna Wasielewska-Zembrzuska)

Posiedzenie dziesiąte - 29 X 2009. Ref. mgr Natalia Weremowicz: "O dążeniu do piękna" (prot.  z dyskusji - Magdalena Płotka)

Posiedzenie dziewiąte - 24 IX 2009. Ref. mgr Robert Zajkowski: Polityka sukcesu. Konstrukcja doświadczenia jako sposobu odkrywania i ujawniania siebie w świecie. W kręgu filozofii Arystotelesa i Williama James’a. (prot.  z dys. - Weronika Szczepkowska)

Posiedzenie ósme - 25 VI 2009. Ref. mgr Janusz Idźkowski: Kontemplacja jako czynność poznawcza (prot. z dyskusji - Milena Banasiak)

Posiedzenie siódme - 27 V 2009. Ref. mgr Marcin Andrusieczko: Przedstawienie sylwetki filozofa Franciszka Kwiatkowskiego (prot. z dyskusji - Michał Zambrzuski)

Posiedzenie szóste - 7 V 2009. Ref. ks. mgr Marcin Baska: Kreatywność terminu <<beatitudo>> w konstytuowaniu się eudajmonologii wertykalnej (prot. z dyskusji - Magdalena Płotka)

Posiedzenie piąte - 18 III 2009. Ref. dr Jakub Wójcik: Czym jest życie (prot. z dyskusji - Milena Banasiak)

Posiedzenie czwarte - 18 II 2009. Ref. Anna Krajska: Problem scholastyki i neoscholastyki w ujęciu Kazimierza Waisa. (prot. z dyskusji - Weronika Szczepkowska)

Posiedzenie trzecie - 15 I 2009. Ref. Weronika Szczepkowska: Teoria przyczynowania narzednego jako przyczynowania sprawczego w  tekstach Tomasza z Akwinu. Próba rekonstrukcji.(prot. z dyskusji - Anna Krajska)

Posiedzenie drugie - 18 XII 2008. Ref. Magdalena Płotka: Logika jako nauka o języku w filozofii Jana Burydana ( prot. z dyskusji - Weronika Szczepkowska)

Posiedzenie pierwsze - 27 XI 2008. Ref.  Michał Zembrzuski: Głupota i 23 głupców u Tomasza z Akwinu (prot. z dyskusji - Katarzyna Wasilewska)

 

Posiedzenia Katedr historii filozofii

 


Posiedzenie pierwsze (24 października 2002 r.):
Problem aktu istnienia w ujęciu Awicenny  (dr Paweł Milcarek)


Posiedzenie drugie (28 listopada 2002 r.): Ibn-Ruszda koncepcja intelektu  (dr Lech Szyndler)


Posiedzenie trzecie (12 grudnia 2002 r.): Problem interpretacji "Corpus Dionisiacum"  (ks.dr Tomasz Stępień)


Posiedzenie czwarte (23 stycznia 2003 r.): Antropologiczne podstawy profilaktyki  (dr Krzysztof Wojcieszek)


Posiedzenie piąte (15 maja 2003 r.): Trzy ujęcia intelektu według Tomasza z Akwinu  (dr Lech Szyndler)


Posiedzenie szóste (12 czerwca 2003 r.): Poznanie refleksyjne w filozofii klasycznej (dr Andrzej Marek Nowik)

 

Posiedzenie siódme (13 listopada 2003 r.): Koncepcja istnienia u Pseudo-Dionizego Aeropagity (ks. dr Tomasz Stępień)

 

Posiedzenie ósme (22 stycznia 2004 r.): Zagadnienie “commensuratio” w odniesieniu do władz poznawczych człowieka na podstawie ujęć św. Tomasza (dr Krzysztof Wojcieszek)

 

Posiedzenie dziewiąte (26 lutego 2004 r.): Teoria intelektu czynnego w pismach św. Tomasza z Akwinu (Dr Lech Szyndler)

 

Posiedzenie dziesiąte (11 marca 2004 r.): Wybrane zagadnienia z teorii przypadłości św. Tomasza z Akwinu (mgr Eryk Łażewski)

 

Posiedzenie jedenaste (1 kwietnia 2004 r.): Zagadnienie filozofii polityki św. Tomasza (ref. Paweł Milcarek)

 

Posiedzenie dwunaste (22 kwietnia 2004 r.): Filozofia polityczna w okresie międzywojennym (ref. Stanisław Krajski)

 

Posiedzenie trzynaste (27 maja 2004 r.): Filozoficzne treści w “Modlitewniku” Gertrudy (ref. Artur Andrzejuk)

 

Posiedzenie czternaste (28 października 2004 r.): Rola biografistyki w filozofii na przykładzie postaci Jacka Woronieckiego  (ref. Mariusz Malinowski)

 

Posiedzenie piętnaste (25 listopada 2004r.): Wybrane koncepcje historii filozofii (ref. Tadeusz Klimski)

 

Posiedzenie szesnaste (16 grudnia 2004 r.): Miejsce komentarzy do pism Arystotelesa w twórczości św. Tomasza z Akwinu (ref. Paweł Milcarek)

 

Posiedzenie siedemnaste (20 stycznia 2005 r.): Myśl etyczna Tomasza z Akwinu w Komentarzu do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa (ref. Izabella Andrzejuk)

 

Posiedzenie osiemnaste (24 lutego 2005r.): Koncepcja człowieka w neoplatonizmie pogańskim i chrześcijańskim (ks. Dr Tomasz Stępień)

Posiedzenie dziewiętnaste (17 marca 2005 r.): Lingwistyka filozoficzna a historia filozofii  (ref. Adam Królikowski)

   

Posiedzenie dwudzieste (21 kwietnia 2005r.): Wokół kwestii „O nauczycielu” (De magistro) św. Tomasza z Akwinu (ref. Krzysztof Wojcieszek)

 

Posiedzenie dwudzieste pierwsze (2 czerwca 2005r): Kwadrat, koło i „złota proporcja”. Nowa interpretacja klasycznej konstrukcji geometrycznej” (ref. Janusz Kapusta)

 

Posiedzenie dwudzieste drugie (20 października 2005r): O kondycji polskiej filozofii. Uwagi na marginesie ankiety „Znaku”(ref. prof. dr hab. Antoni B. Stępień)  

 

Posiedzenie dwudzieste trzecie (24 listopada 2005r.): Syryjskie szkoły w Edessie i Nisibis jako ogniwo pomiędzy antyczną kulturą grecką a arabskim i łacińskim średniowieczem. (ref. Artur Andrzejuk)  

 

Posiedzenie dwudzieste czwarte (19 stycznia 2006 r.): Filozoficzne aspekty macierzyństwa (ref. Krzysztof Wojcieszek) 

 

Posiedzenie dwudzieste piąte (23 lutego 2006 r.): Uczucia a wola (REF. DR tOMASZ PAWLIKOWSKI) 

 

Posiedzenie dwudzieste szóste (23 marca 2006 r.): Kontemplacja w tekstach św. Tomasza (Mgr Janusz Idźkowski)  

 

POSIEDZENIE DWUDZIESTE SIÓDME (20 KWIETNIA 2006R.): DOPRECYZOWANIE ZAGADNIENIA „ VERBUM INTERIUS” (SŁOWA WEWNĘTRZNEGO) (ref. dr Lech Szyndler)

 

POSIEDZENIE DWUDZIESTE ÓSME (29 CZERWCA 2006 R.): LINGWISTYKA FILOZOFICZNA A ONTOLOGIA  (ref. Mgr Adam Królikowski)
 

POSIEDZENIE DWUDZIESTE DZIEWIĄTE (30 WRZEŚNIA 2006 R.):JAN WERSOR JAKO NIEZALEŻNY AUTORYTET (ref. mgr Magdalena baranowska)

 

Posiedzenie trzydzieste (23 marca 2006 r.): Problematyka wartości u Heinricha rickerta (ref. Mgr Justyna smoleń)

 

Posiedzenie trzydzieste pierwsze (1 marca 2007 r.): Kontemplacja a cnoty w tekstach św. Tomasza (Mgr Janusz Idźkowski)

 

Posiedzenie trzydzieste drugie (23 marca 2006 r.): Problematyka intelektu jako „ratio” w  tekstach św. Tomasza (dr lech szyndler)

 

Posiedzenie trzydzieste trzecie (31 maja 2007 r.): Kontemplacja w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza  (Mgr Janusz Idźkowski)