1. Słowo do polskiego wydania - ks. Stanisław Bełch
2. Błogosławieństwo Papieża Jana XXIII dla polskiego wydania Sumy
3. List Ojca św. Pawła VI z okazji 700-lecia śmierci św. Tomasza z
Akwinu
4. Przedmowa
5. Traktat: O BOGU (1, 1-12)
6. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
7. Objaśnienia tłumacza
8. Skorowidz rzeczowy i nazwisk
9. Spis rzeczy

 

1. Traktat  O BOGU ( 1, 13-26)

2. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)

3. Objaśnienia tłumacza

4. Skorowidz rzeczowy i nazwisk

5. Spis rzeczy

 

 

1.Traktat O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (1. 27-43)

2. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)

3.Objaśnienia tłumacza

4. Słownik łacińsko-polski (słownictwo trynitarne)

5. Skorowidz nazw i rzeczy

6.   Spis rzeczy

 

1. Traktat O BOGU STWÓRCY (1. 44 – 49).
2. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
3. Objaśnienia tłumacza
4. Skorowidz nazw i rzeczy
5. Traktat O ANIOŁACH (cz. 1) (1. 50 – 58)
6. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
7. Objaśnienia tłumacza
8. Skorowidz rzeczy i nazwisk
9. Spis rzeczy czwartego

1. Traktat O ANIOŁACH (cz. 2)
2. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
3. Objaśnienia tłumacza
4. Skorowidz nazw i rzeczy
5. Traktat ŚWIAT WIDZIALNY (l. 65-74)
6. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
7. Objaśnienia tłumacza
8. Dodatek I: Biblijny opis stworzenia świata
9. Dodatek II: Nowoczesna interpretacja sześciu dni stworzenia - ks. Józef Belch
10. Dodatek III: Wprowadzenie do Kosmografii św. Tomasza - o. Hieronim Ostrowski OP
11. Skorowidz nazw i rzeczy

1. Od wydawnictwa
2. Słownik polsko-łacinski najważniejszych wyrazów do temu 6 i 7
3. Traktat: O CZŁOWIEKU, cz. I. (1, 78-84)
4. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
5. Objaśnienia tłumacza
6. Słowniczek łacińsko-polski
7. Spis rzeczy tomu szóstego
 

1. Traktat: O CZŁOWIEKU, cz. II (l.  85-102) 
2. Od tłumacza
3. Odnośniki do tekstu 
4. Skorowidz nazw l rzeczy do t. 6 i 7
5. Spis rzeczy tomu siódmego 
 

1. Od wydawnictwa
2. Traktat: O RZĄDACH BOŻYCH (l. 103-119)
3. Odnośniki do tekstu
4. Objaśnienia tłumacza
5. Skorowidz; nazw i rzeczy  
6. Spis treści tomu 8
 
1. Przedmowa tłumacza
2. Traktat o  CELU OSTATECZNYM CZYLI O SZCZĘŚCIU
3. ODNOŚNIKI DO TRAKTATU O SZCZĘŚCIU
4. OBJAŚNIENIA TEKSTU
5. Traktat o  UCZYNKACH LUDZKICH
6. ODNOŚNIKI DO TRAKTATU O UCZYNKACH
7. OBJAŚNIENIA TEKSTU
8.WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OBJAŚNIONYCH TERMINÓW ŚW. TOMASZA W TRAKTATACH
9. WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE
 
1. Przedmowa w sprawie terminologii
2. Traktat: UCZUCIA (1-2, qu. 22-48)
3. Odnośniki do tekstu
4. Objaśnienia
5. Spis terminów objaśnionych
6. Bibliografia pomocnicza
7. Spis rzeczy
 
1. Przedmowa tłumacza
2. Tabela: Podział sprawności
3. Traktat: O SPRAWNOSCIACH (1-2, qu. 49 - 70)
4. Odnośniki
5. Objaśnienia
6. Wykaz ważniejszych objaśnionych terminów
7. Wskazówki bibliograficzne
8. Spis zagadnień i artykułów (Spis rzeczy)
 
1.         Przedmowa tłumacza
2. Traktat: O WADACH I GRZECHACH (1-2, q. 71-89)
3.      Odnośniki
4. Objaśnienia
5. Spis wyrazów objaśnionych
6. Wskazówki bibliograficzne
7. Spis zagadnień i artykułów (Spis rzeczy)
1. Od tłumacza
2. PRAWO (1-2. 90-105) 
3. Noty biograficzne oraz objaśnienie skrótów w odnośnikach, objaśnieniach i skorowidzu
4. Odnośniki do tekstu
5. Objaśnienia tłumacza
6. Skorowidz nazw i rzeczy
7. Słowniczek terminów łacińsko-polskich   
8. Spis rzeczy
1. Prymas Polski z okazji dziesięciolecia pracy wydawniczej „Sumy Teologicznej" w języku polskim
2. Przedmowa (Od tłumacza)
3. Traktat: NOWE PRAWO (1-2; q.106-108)
4. Traktat: ŁASKA (1-2; q. 109-114)
5. Spis rzeczy
1. Traktat: WIARA (2.2, q. 1.16)
2. Odnośniki do tekstu
3. Objaśnienia tłumacza
4. Skorowidz
5. Traktat: NADZIEJA (2.2, q. 17.22)
6. Odnośniki do tekstu
7. Objaśnienia tłumacza
8. Skorowidz
 
1.Od wydawcy
2.Traktat: MIŁOŚĆ (2-2, qu. 23-46)
3.Odnośniki do tekstu
4.Objaśnienia tłumacza
5.Skorowidz
1. Traktat Roztropność
2. Odnośniki do tekstu
3. Objaśnienia tłumacza
4. Alfabetyczny indeks rzeczy
1.SŁOWO WSTĘPNE J. E. Ks. Kard. Wojtyły
2.Przedmowa tłumacza
3.Traktat: SPRAWIEDLIWOŚĆ (2-2, qu. 57-80)
4.Odnośniki do tekstu
5.Objaśnienia tłumacza
6.Spis wyrazów objaśnionych

1. Słowo wstępne
2. Przedmowa
3. Traktat: RELIGIJNOŚĆ
4. Odnośniki
5 Objaśnienie tekstu
6. Spis wyrazów objaśnionych

1. Przedmowa Prymasa Polski
2. Przedmowa
3. Traktat: CNOTY SPOŁECZNE
4. Odnośniki do tekstu
5. Objaśnienia tłumacza
6. Spis objaśnionych wyrazów
1. Uwagi wstępne
2. Traktat: O MĘSTWIE
3. Odnośniki do tekstu
4. Objaśnienia tekstu

  1. Traktat: UMIARKOWANIE
2. 2.. Odnośniki do tekstu
3. 3. Objaśnienia tłumacza

1. Część I. CHARYZMATY (z 171-178)
2. Odnośniki do tekstu
3. Objaśnienia tłumacza
4. Skorowidz nazw i rzeczy
5. Część II. ŻYCIE CZYNNE I KONTEMPLATYWNE (z. 179-182)
6. Odnośniki do tekstu
7. Objaśnienia tłumacza
8. Skorowidz nazw i rzeczy
9. Część III. URZĘDY I STANY W SPOŁECZNOŚCI KOŚCIOŁA (z. 183-189)
10. Odnośniki do tekstu
11. Objaśnienia tłumacza
12. Spis nazw i rzeczy
1. Prolog
2. Traktat: TAJEMNICA WCIELENIA SŁOWA BOŻEGO
3. Odnośniki do tekstu
4. Objaśnienia tłumacza
1. Traktat: BÓG-CZŁOWIEK, SYN MARYI 3. q. 16-37
2. Odnośniki
3. Objaśnienia tłumacza
 
1. Traktat: DROGA ZBAWICIELA (3, qu. 38-59)
2. Odnośniki do tekstu
3. Objaśnienia tłumacza
1. 1. Od tłumacza
2. 2. Traktat SAKRAMENTY W OGÓLE (3. 60-66)
3. 3. Traktat CHRZEST   (3. 67-71)
4. 4. Traktat BIERZMOWANIE (3. 72)
5. 5. Wykaz i objaśnienie skrótów używanych przez tłumacza w odnośnikach, objaśnieniach i w skorowidzu
6. 6. Odnośniki do tekstu
7.     7.  Objaśnienia tłumacza
8. 8. Skorowidz nazw i rzeczy
1. 1. Przedmowa
2. 2. Traktat: EUCHARYSTIA (3; Q 73-84)
3. 3. Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł)
4. 4. Literatura
5. 5. Objaśnienia skrótów
6. 6. Objaśnienia tłumacza
1. Traktat: SAKRAMENT POKUTY (3, qu. 84-90)
2. Odnośniki
3. Objaśnienia tłumacza
1. 1. Przedmowa tłumacza
2. 2. SAKRAMENT POKUTY (Suppl. 1-28)
3.     3. Odnośniki do tekstu  
5. 4.Objaśnienia tłumacza
1. 1. Wprowadzenie
2. 2. Traktat SAKRAMENT OSTATNIEGO NAMASZCZENIA (Supl. 29 – 33)  
3. 3.Odnośniki do tekstu
4. 4. Objaśnienia tłumacza
5.     5. Traktat SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA (Supl. 34—40)
6. 6. Odnośniki do tekstu
7. 7. Objaśnienia tłumacza
 1. Traktat: MAŁŻEŃSTWO
2. Odnośniki do tekstu
3. Objaśnienia Tłumacza
1. Traktat: ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ (Suppl. z. 69-85)
2. Odnośniki do tekstu
3. Objaśnienia tłumacza
4. Skorowidz nazwisk i rzeczy
1. Od Wydawnictwa
2. Od tłumacza
3. RZECZY OSTATECZNE (Suppl. 87-101)
4. ADORO TE DEVOTE
5. Odnośniki do tekstu
6. Objaśnienia tłumacza
7. Skorowidz nazw i rzeczy  

1. Przedmowa Profesora Gogacza
2. Wstęp do Słownika
3. Życiorys św. Tomasza
4. Dzieje powstania i struktura Sumy Teologicznej
5. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu
6. Wykaz skrótów
7. Słownik polsko-łaciński ze skorowidzem
8. Słownik łacińsko-polski z tłumaczeniem terminologii i objaśnieniami
9. Leksykon cytowanych Autorów
10. Spis treści Summa Theologiae (w języku łacińskim i polskim w wersji z "Sumy Teologicznej")
11. Posłowie