Dydaktyka

w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 

 

Wykłady kursoryczne

Wykłady monograficzne

Seminaria

Proseminaria

Ćwiczenia

Translatoria

Bibliografie

Artykuły Profesora Mieczysława Gogacza

Artur Andrzejuk: Małe vademecum tomizmu

Metodyka filozofii

(dziękuję prof. Pawłowi Polakowi z UP JPII za zgodę na udostępnienie podręcznika z metodyki filozofii - A. Andrzejuk)