Średniowieczna filozofia arabska

(skrypt internetowy w oprac. A.Andrzejuka)

 

 

   Filozofia Awicenny  

 

 koncepcja sprawności i cnót moralnych w tekstach Tomasza z Akwinu (T.STępień)  

 

   Problematyka uczuć ludzkich w tekstach Tomasza z Akwinu (A.Andrzejuk)  

 

   FILOZOFIA TOMASZA Z AKWINU (A.ANDRZEJUK)