badania

Przewodnik do ćwiczeń z Historii filozofii

 

Lektury z Historii filozofii

 

Filozofia starożytna

Platon

Arystoteles

Seneka

Marek Aureliusz

Lukrecjusz

Augustyn

Boecjusz

 

Filozofia średniowieczna

Piotr Abelard: Historia moich niedoli

Piotr Abelard: O pojęciach ogólnych

Algazel: O poznaniu

Anzelm z Canterbury: Proslogion

Eriugena

Hugon od św. Wiktora

Mojżesz Majmonides

Tomasz z Akwinu: Fragmenty Summy teologii

Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie (fragmenty)

Robert Grosseteste

Roger Bacon

Aleksander z Hales

Bonawentura: Wieczność Boga i Jego obraz w człowieku

Bonawentura: Sprowadzenie sztuk do teologii

Potępienia metafizyki Tomasza z Akwinu

Jan Duns Szkot: Modląca się metafizyka

Jan Duns Szkot: Czy substancja materialna ze swej natury jest substancją jednostkową i indywidualną

Mistrz Eckhard

Albert Wielki

Idzi Rzymianin

Boecjusz z Dacji

Jan Burydan

Wilhelm Ockham

Izaak Israeli

Ryszard ze Świętego Wiktora

 

 

Filozofia nowożytna

Erazm z Rotterdamu

Kartezjusz

Wolter

Kant

Hegel

 

Filozofia współczesna

 August Comte

Kierkegaard

Roman Ingarden

Gabriel Marcel

 

TEMATY ZALICZENIOWYCH PRAC PISEMNYCH Z HISTORII FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ

 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

Małe vademecum tomizmu