Przewodnik do wykładów i egzaminu z Filozofii Człowieka

Przewodnik do wykładów i egzaminu z Historii filozofii starożytnej

Konspekt wykładów z Historii filozofii starożytnej

Konspekt wykładów z Historii filozofii średniowiecznej

Przewodnik do wykładów i egzaminu z Historii filozofii średniowiecznej