małe vademecum tomizmu

artur andrzejuk

   

Spis treści


Przedmowa prof. Mieczysława Gogacza
Wstęp
Życiorys św. Tomasza
Wykaz wykorzystanych pism Tomasza z Akwinu
ROZDZIAŁ I: Filozofia Boga
ROZDZIAŁ II: Filozofia człowieka
ROZDZIAŁ III: Filozofia moralna
Wymowa nazw łacińskich
Słowniczek