Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Bibliografie tematyczne
    
 

Tomasz z Akwinu

 

Średniowieczna filozofia arabska

 

Tomizm konsekwentny

 

Wybór polskiej bibliografii dotyczącej św. Tomasza z Akwinu

 

Bibliografia polskich tłumaczeń dzieł św. Tomasza z Akwinu