Wizyta delegacji UKSW w Londynie

8 - 14 grudnia 2009

House of Parliament

 

 

WIZYTA W KATOLICKIM OŚRODKU WYDAWNICZYM I FUNDACJI VERITAS

9 grudnia 2009

W dniu 9 grudnia 2009 r. prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW, prof. Artur Andrzejuk oraz dr Izabella Andrzejuk złożyli wizytę w siedzibie Katolickiego Ośrodka Wydawniczego i Fundacji Veritas, przy Jeddo Road 63 w Londynie (W12 9EE). Rolę gospodarza pełnił prezes Fundacji Veritas, red. Wojciech Płazak oraz kierowniczka Ośrodka pani Anna Zabihi. Przygotowano opłatki i okolicznościowy poczęstunek z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Prezes Fundacji poinformował gości o zaprzestaniu wydawania w wersji papierowej najstarszego, wychodzącego nieprzerwanie przez 60 lat, polskiego tygodnika - Gazety Niedzielnej. Gazeta wychodziła od 1949 roku; ostatni numer 3178 ukazał się 6 września 2009 r.

W ostatnim numerze oraz w numerach poprzedzających go Redakcja chciała przypomnieć sylwetki twórców i działaczy Veritasu:

Ks. dra Stanisława Bełcha

Min. Stanisława Grocholskiego

Inż. Wojciecha Dłużewskiego

 

Prezes Veritasu podkreślił, że w wyniku zaprzestania druku Gazety Niedzielnej Fundacja znacznie zwiększy środki przeznaczane na wydawanie książek.

W tym kontekście prof. Tadeusz Klimski podkreślił wydawniczą działalność Veritasu, która dla Polaków w Kraju stanowiła symbol wolnego polskiego słowa, wypowiadanego na różne tematy: religijne, światopoglądowe, historyczne, filozoficzne i inne. Rektor podkreślił, że w Veritasie ukazywały się nawet książki pisane w Kraju, które jednak nie miały szans na ukazanie się drukiem w okresie PRL (jak np. Katolicka etyka społeczna, pióra ks. prof. Jana Piwowarczyka).

Prof. A.Andrzejuk dodał, że dziełem Veritasu jest pierwsze polskie pełne tłumaczenie Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu.

Prorektor podziękował za przekazanie naszej Bibliotece Głównej UKSW książek naukowych, wydawanych przez Veritas

Prezes Veritas powiedział, że bardzo cenne są dla Fundacji słowa uznania z Kraju; ostatnio nawet specjalny list skierował do Veritasu Minister Obrony Narodowej

Pod koniec wizyty wymieniono okolicznościowe upominki i życzenia świąteczne.

 

 

Prof. Tadeusz Klimski, dyr. Anna Zabihi, red. Wojciech Płazak, prof. Artur Andrzejuk

 

Prezes Wojciech Płazak i prof. Artur Andrzejuk

 

Prof. Tadeusz Klimski oraz dr Izabella Andrzejuk

 

Dyr. Anna Zabihi i red. Wojciech Płazak

 

 

Uroczystość siedemdziesięciolecia polskiego uniwersytetu na obczyźnie

11 grudnia 2009

 

 

 

Rektorzy PUNO

Doktorzy honoris causa PUNO
Dzieje PUNO
Umowa UKSW - PUNO
Kurs Kultury Polskiej PUNO - styczeń 2008
Kurs Kultury Polskiej PUNO - maj 2008
Seminarium doktoranckie - styczeń 2008
Seminarium doktoranckie PUNO - maj 2008
Kurs Filozoficzny UKSW-PUNO - marzec 2009 Siedemdziesięciolecie PUNO (1939 - 2009)
Uniwersytet Trzeciego Wieku PUNO - 2011 Artur Andrzejuk profesorem PUNO
Filozofia na PUNO - konferencja w UKSW Filozofowie wśród wykładowców PUNO
Wykłady prof. Andrzejuka - listopad 2012 Klub Profesorów Krajowych PUNO

 

 

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, działający po II wojnie światowej w Londynie obchodził siedemdziesiątą rocznicę swojego powstania. Z tej okazji w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (siedzibie Uniwersytetu) zorganizowano specjalną uroczystość rocznicową, uświetnioną wręczeniem doktoratu honorowego PUNO ks. bpowi prof. Andrzejowi Franciszkowi Dziubie, ordynariuszowi łowickiemu, będącemu też kierownikiem katedry Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym naszego Uniwersytetu.

Program uroczystości

 

Jako pierwszy zabrał głos rektor Uniwersytetu, prof. dr Wojciech Falkowski:

Jest dla mnie wielkim zaszczytem i radością - iż w siedemdziesięciolecie powstania idei polskiego wolnego szkolnictwa poza granicami wówczas podbitego kraju, mogę serdecznie powitać:
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
Jej Ekscelencję Panią Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, Barbarę Tuge-Erecińską
oraz Pierwszego Sekretarza Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej do praw Nauki i Edukacji, pana Emila Pietrasa,
Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, pana Macieja Szymańskiego,
Prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesora Tadeusza Klimskiego,
Pania Ewę Gieysztor z Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
księdza biskupa profesora Andrzeja Dziubę,
księdza prałata Władysława Wyszowackiego
ojca opata benedyktynów Regina Norberta Barwiga ze Stanów Zjednoczonych
naszych drogich krajowych profesorów, panią Ewę Lewandowska-Tarasiuk i pana Artura Andrzejuka z małżonką
prezesa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego doktora Olgierta Lalko
oraz wszystkich przedstawicieli społecznych organizacji na Obczyźnie

Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym dzisiejszym gościom i sympatykom, ze zechcieli wziąć udział w naszej uroczystości. Również bardzo gorąco dziękujemy naszym patronom i sponsorom, którym podziękowania złożyliśmy w Księdze Jubileuszowej. To dzięki ich dobrej woli i wspaniałomyślności obchodzimy nasz dzisiejszy jubileusz.
Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam.

 

 

Jako pierwszy z gości zabrał głos ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, pan Ryszard Kaczorowski, który przekazał specjalne przesłanie na ten jubileusz, a z zebranymi podzielił się wspomnieniem z sowieckiego więzienia, do którego trafił jako młody harcerz. Pewnego dnia przywieziono tam także polskiego profesora matematyki, który - mimo swego wycieńczenia - zapowiedział współwięźniom, że od jutra rozpoczynają kurs logiki. Niestety, następnego dnia bolszewicy wywieźli profesora. Prezydent nigdy więcej już go nie spotkał. To wspomnienie służyło refleksji ogólniejszej, dotyczącej szkolnictwa polskiego w czasach niewoli. Ci, którzy mieli nas uczyć - podkreślił Prezydent - robili to nawet w najtrudniejszych warunkach. Dlatego założyciele PUNO kierowali się zasadą, że każdy, kto chce się uczyć powinien znaleźć tu miejsce.

 

 

Następnie zabrała głos pani Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie - Barbara Tuge-Erecińska

 

 

Pierwszy Sekretarz Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej do praw Nauki i Edukacji, pan Emil Pietras, odczytał listy:

1. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

2. Ministra Spraw Zagranicznych

3. Ministra Obrony Narodowej

4. Ministra Szkolnictwa Wyższego

 

Następnie odczytano niektóre z listów, które nadesłano na jubileusz. Wśród tych listów były m. in.:

1. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

3. Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

4. Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

5. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

6. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Za Granicą

 

 

 

Kolejnym mówcą był dr Jan Mokrzycki, który zwrócił uwagę na bardzo ważną rolę PUNO jako "najmniejszego uniwersytetu", który mimo wielu trudności kształcił i kształci ludzi nauki. Zdaniem dra Mokrzyckiego, to właśnie działalności PUNO zawdzięczamy, że Polacy na emigracji stają sie znaczącą siłą intelektualną, o której nie zawsze pamiętamy. W tym kontekście dr Mokrzycki przypomniał tablicę upamiętniającą rektorów PUNO, która swego czasu wisiała na II piętrze POSK-u.

 

 

Dr Joanna Pyłat z PUNO przedstawiła zarys historii Uniwersytetu, od jego powstania w grudniu 1939 r. do czasów współczesnych

 

 

Prof. dr Halina Taborska, prorektor PUNO mówiła o teraźniejszości i przyszłości Uniwersytetu. 

 

Następnie przemawiali profesorowie-seniorzy PUNO.

 

Prof. dr Zofia Butrym

 

Prof. dr Alicja Moskalowa, dziekan Wydziału Humanistycznego PUNO. 

 

Prof. dr Stanisław Portalski, dziekan Wydziału Technicznego PUNO. 

 

Kolejne wystąpienia należały do profesorów krajowych PUNO.

 

 Jako pierwsza przemawiała prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk. 

 

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk mówił o współpracy krajowych ośrodków z PUNO.

 

 

Pod koniec tej części uroczystości, Pani Ewa Gieysztor córka prof. Aleksandra Geysztora, pracownik Akademii Humanistycznej imienia jej Ojca, w Pułtusku wręczyła rektorowi PUNO pamiątkowy medal im. A. Geysztora.

 

 

Natomiast przedstawicie białoruskiej polonii przekazał w jej imieniu honorowe wyróżnienie prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu.

 

 

 

Doktorat Honoris causa ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja F. Dziuby

Druga część uroczystości poświęcona była nadaniu doktoratu honoris causa ks. biskupowi prof. dr. hab. Andrzejowi Franciszkowi Dziubie, Biskupowi Łowickiemu. Promotorem rite constitutus był ks. prałat dr Władysław Wyszowadzki. Uroczysty łaciński dyplom odczytał prof. dr hab. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW.

Listy gratulacyjne na ręce biskupa Dziuby skierowali: Rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Rumianek

oraz Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ks. prof. Jan Krokos

 

Ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba w towarzystwie swego promotora, ks. prałata dra Władysława Wyszowadzkiego (z prawej) oraz o.Regisa Barwiga OSB

Prezydent Ryszard Kaczorowski z panią Barbarą Tuge-Erecińską, ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii

Sala Teatralna Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) - miejsce uroczystości

Okolicznościowa dekoracja

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk i red. Wojciech Płazak (powyżej)

Rektor PUNO, prof. dr Wojciech Falkowski z małżonką, dr Bernice McManus Falkowską. Z tyłu: prof. dr Zofia Butrym i prof. dr Stanisław Portalski

Rektor PUNO, prof. dr Wojciech Falkowski rozpoczyna uroczystość promocji doktorskiej bpa Andrzeja Dziuby

Ks. prałat dr Władysław Wyszowadzki wygłasza laudację nowego doktora honoris causa

Prof. dr hab. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW, odczytuje uroczysty dyplom doktora honoris causa

Rektor, prof. dr W.Falkowski wręcza dyplom bpowi A.Dziubie

Nowy doktor h.c. z dyplomem

Gratulacje rektora

Biskup prof. dr hab. Andrzej Dziuba wygłasza uroczysty wykład

Biskup prof. dr hab. Andrzej Dziuba wygłasza uroczysty wykład

Bp Andrzej Dziuba wręcza medal św. Wiktora prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu

Bp Andrzej Dziuba wręcza medal św. Wiktora prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu

Program koncertu

Bartosz Barasiński - fortepian

Damian Falkowski - skrzypce, w tle Bartosz Barasiński - fortepian

Damian Falkowski i Bartosz Barasiński

Prof. dr hab. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW

Prof. Tadeusz Klimski z p. Grażyną Bielecką, sekretarzem generalnym IPAK

Prof. Tadeusz Klimski, bp Andrzej Dziuba, prof. Artur Andrzejuk

O. Regis Barwig OSB, ks. dr Władysław Wyszowadzki, pani ambasador Barbara Tuge-Erecińska i pan Emil Pietras

Bp Andrzej Dziuba w rozmowie z prezesem Fundacji Veritas, red. Wojciechem Płazakiem

Bp Andrzej Dziuba, pani Halina Stochnioł, kierowniczka rektoratu PUNO i prof. Artur Andrzejuk

Prof. Artur Andrzejuk w rozmowie z prof. Alicją Moskalową, dziekanem Wydziału Humanistycznego PUNO

Bp Dziuba oraz profesorowie Falkowski i Klimski podczas uroczystej kolacji po oficjalnych uroczystościach

Prof. W. Falkowski i prof. A. Moskalowa

Bp Dziuba, prezydent Kaczorowski i pani ambasador Tuge-Erecińska

Prof. Tadeusz Klimski i o.Regis Barwig OSB

Dr Izabella Andrzejuk i prof. Tadeusz Klimski

Prezydent Ryszard Kaczorowski w rozmowie z biskupem Andrzejem Dziubą

Bp Andrzej Dziuba i prof. Stanisław Portalski

Prezydent Ryszard Kaczorowski i dr Izabella Andrzejuk. Po prawej: prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Dr Izabella Andrzejuk

 

 

Wykład prof. dra hab. Tadeusza klimskiego w instytucie polskim akcji katolickiej Anglii i Walii

12 grudnia 2009

 

Instytut Polski Akcji Katolickiej Anglii i Walii (IPAK) zorganizował w kościele polskim w Crystal Palace spotkanie, na którym wykład pt. Wolność podarowana bliźnim. Społeczne aspekty nauczania Kościoła, wygłosił prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW. Po wykładzie, w sali parafialnej, odbyła się ciekawa dyskusja, w której udział wzięli zaproszeni goście - prof. Tadeusz Klimski, prof. Wojciech Falkowski, rektor PUNO, prof. Artur Andrzejuk, dr Bernice McManus Falkowska, dr Izabella Andrzejuk oraz gospodarze - ks. kanonik Aleksander Ożóg, proboszcz, ks. wikariusz, pan Zenon Handzel, prezes IPAK oraz pani Grażyna Bielecka, sekretarz generalny IPAK.

 

Pani Grażyna Bielecka, sekretarz generalny IPAK, prezentuje sylwetkę prof. Tadeusza Klimskiego

Prof. Tadeusz Klimski podczas wykładu

Prof. Tadeusz Klimski podczas wykładu

Pan Zenon Handzel, prezes IPAK

Prof. Tadeusz Klimski podczas wykładu

Dyskusja po wykładzie

Prof. Tadeusz Klimski i dr Bernice McManus Falkowska

Prof. Wojciech Falkowski w rozmowie z uczestniczką wykładu

 

Osobno odbyły się spotkania Zarządu IPAK z delegacją z UKSW: uroczyste w dniu 12 grudnia oraz robocze 14 grudnia.

 

Msza św. dziękczynna za 70 lat działalności puno oraz w intencji zmarłych profesorów i studentów

13 grudnia 2009

 

W niedzielę, 13 grudnia 2009 r., w polskim kościele na Balaam odprawiono specjalną mszę św. dziękczynną za 70 lat działalności PUNO oraz w intencji zmarłych pracowników i studentów. W modlitwie za zmarłych pamiętano także o ofiarach stanu wojennego w Polsce.

Koncelebrze przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. bp Andrzej F. Dziuba. Czytania mszalne czytali prof. Zofia Butrym z PUNO (I czytanie) oraz prof. Artur Andrzejuk z UKSW (II czytanie). Uroczystość uświetnił chór, kierowany przez Carmen Lasok, córkę znanego prawnika, profesora PUNO oraz kwartet pod kierunkiem Damiana Falkowskiego, syna rektora PUNO.

 

 

Po mszy św. okoliczne przyjęcie w Klubie Polskim na Balaam wydał rektor PUNO. W czasie tego przyjęcia ks. bp A. Dziuba odznaczył rektora PUNO, prof. W. Falkowskiego złotym medalem "za zasługi dla Kościoła i Narodu", przyznanym przez Prymasa Polski, ks. kard. Józefa Glempa.

 

Prof. Zofia Butrym czyta fragment Ksiegi Sofoniasza (So 3, 14-18)

Prof. Artur Andrzejuk czyta fragment Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 4-7)

Bp Andrzej Dziuba podczas homilii

Prof. Zofia Butrym (z lewej), prof. Stanisław Portalski i prof. Alicja Moskalowa

Bp Andrzej Dziuba dekoruje rektora Wojciecha Falkowskiego medalem Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu

Prof. Wojciech Falkowski, dr Bernice Falkowska, prof. Tadeusz Klimski

Bp Andrzej Dziuba podczas przyjęcia w Klubie Polskim w Balaam

Dr Bernice McManus Falkowska, małżonka rektora PUNO

 

Fotografie: Izabella Andrzejuk i Marek Borzęcki

Tekst i opracowanie Artur Andrzejuk