WYKŁADY PROF. ARTURA ANDRZEJUKA NA POLSKIM UNIWERSYTECIE NA OBCZYŹNIE (PUNO) W LONDYNIE

 

 

 

 

Londyn wita - Piccadily Circus w nocy

 

 

 

Metodyka pracy naukowej

Prezentacja PDF

Seminarium doktoranckie


Dnia 14 stycznia odbyło się Seminarium Doktoranckie w ramach Studium Doktoranckiego PUNO. Spotkanie z prof. Arturem Andrzejukiem, które było zatytułowane „ Metodyka racy naukowej”, dotyczyło zasadniczo formalnych i zwyczajowych wymagań, dotyczących rozpraw doktorskich w Polsce.

 

 

Prof. Halina Taborska, dyrektorka Studium Doktoranckiego PUNO i prof. Artur Andrzejuk

 

 

 

Panorama współczesnej etyki tomistycznej w Polsce

Prezentacja (PDF)

Wykład w ramach Kursu Kultury Polskiej (Wydział Humanistyczny)

 

Kolejnym punktem rozważań Profesora nad prawdą, było ukazanie różnych nieklasycznych koncepcji prawdy. Mówił On o teorii koherencyjnej, pragmatycznej oraz ewidentystycznej. Teoria koherencyjna to zgodność zdania z systemem. Można powiedzieć także, że  prawdziwa jest każda spójna bajka – wykazuje to postulat związku z rzeczywistością i zmienia ją na klasyczną definicję prawdy. Teoria pragmatystyczna stwierdza, że  prawdziwe jest to, co przynosi korzyść – ale określenie tego, co korzystne wymaga rozeznania rzeczywistości, wiąże to z klasyczną koncepcją prawdy.

 

 

 

 

Kolacja po wykładzie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK)

Od lewej: prof. dr Wojciech Falkowski, rektor PUNO, mgr Natalia Magiera (Szubert), absolwentka filozofii UKSW mieszkającą obecnie w Londynie, dr Izabella Andrzejuk.

 

 

 

Filozofia marksistowska w Polsce powojennej

Prezentacja (PDF)

Wykład w ramach Kursu Kultury Polskiej (Wydział Humanistyczny)

 

 

 

 

 

 

 

Wykład rozpoczął się od przypomnienia definicji człowieka w ujęciu Boecjusza. Wskazał tu Autor referatu na dwie ważne cechy, które wynikają z tej definicji: rozumność i wolność. Przedmiotem tej rozumności jest prawda. Prawdę odczytać można w sensie ontologicznym (własność bytu z powodu jego

 

 

 

Koncepcję ewidentystyczną stanowi prawda, która jest prawdziwa, gdy jest coś widoczne. Ukazują się dwa stanowiska tej teorii – mówi Prelegent. Ujęcie podmiotowe tej teorii wynika z tego co umiemy, z przyzwyczajeń, upodobań. Możemy uznać to za czysty subiektywizm. Natomiast przedmiotowo ujmując tą teorię dopatrzymy się przekształcenia w klasyczną definicje prawdy. Należy pamiętać, stwierdza Profesor, że nie tylko trudno zakwestionować klasyczną definicję prawdy, ale tez trudno ją czymkolwiek zastąpić.

W dalszej części prelekcji Autor mówił o dobru.

 

 

Opłatek Katolickiego Ośrodka Wydawniczego i Fundacji VERITAS

 

17 stycznia 2008

 

Przemawia prezes Fundacji VERITAS pan Wojciech Płazak

 

 

 

Prof. dr Alicja Moskalowa, dziekan Wydziału Humanistycznego PUNO, prof. dr hab. Artur Andrzejuk, dr Izabella Andrzejuk