badania

 

Wykłady prof. Artura Andrzejuka w Londynie

w dniach 10 - 14 listopada 2012

 

 

W dniach dniach 10 - 14 listopada 2012 roku, prof. Artur Andrzejuk przebywał w Londynie na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK).

 

 

Pub w starej stacji kolejki wąskotorowej w Epsom pod Londynem

 

 

Sympozjum naukowe:

Pięćdziesięciolecie Soboru Watykańskiego II

 

 

 

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II zorganizowały 10 listopada 2012 roku okolicznościowe sympozjum naukowe.

 

 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

- ks. prałat Stefan Wylężek

 

 

Na sympozjum tym przedstawiono następujące referaty:

1. Główne intuicje Vaticanum II - spojrzenie u progu Roku Wiary - ks. dr Grzegorz Strzelczyk
2. Konstytucja Gaudium et Spes - Kościół a świat współczesny - o. prof. Wojciech Giertrych OP
3. "W nurcie zagadnien posoborowych" - blaski i cienie realizacji uchwal i ducha" Vaticanum Secundum w Polsce - prof. Artur Andrzejuk

 

Prof. Artur Andrzejuk, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. prałat Stefan Wylężek, o. prof. Wojciech Giertrych

 

 

Prof. Artur Andrzejuk podczas wygłaszania referatu

 

Zajęcia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO)

 

W dniach 12 i 14 listopada 2012 roku, prof. Artur Andrzejuk przeprowadził następujące zajęcia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie:

 

1. Kurs Kultury Polskiej Filozofia polska na progu XXI wieku (w świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII - 2004: Szczecin, VIII - 2008: Warszawa, IX - 2012: Wisła)
2. Seminarium Doktoranckie Przewód doktorski w Polsce (w świetle przepisów prawnych i zwyczajów uniwersyteckich)

 

Seminarium doktoranckie

 

 

       

Prof. Artur Andrzejuk podczas seminarium

 

 

Prof. Halina Taborska, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie