badania

 

Wykłady prof. Artura Andrzejuka i dr Izabelli Andrzejuk w Londynie

w dniach 22 - 23 marca 2009

 

 

W dniach 20 - 27 marca prof. Artur Andrzejuk i dr Izabella Andrzejuk przebywali w Londynie na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK).

 

 

 

     

W marcu w Londynie wiosna w pełni

 

 

 Kurs filozoficzny uksw/puno

Filozofia człowieka

 

LP. AUTOR temat prezentacja (pdf)
1. prof. Artur Andrzejuk „Fakt ludzki” i jego filozoficzne interpretacje
2. dr Izabella Andrzejuk Strukturalne i genetyczne ujęcie człowieka
3. dr Izabella Andrzejuk Osoba i relacje osobowe
4. dr Izabella Andrzejuk Sprawności i władze człowieka
5. dr Izabella Andrzejuk Relacja poznania
6. dr Izabella Andrzejuk Podejmowanie decyzji
7. prof. Artur Andrzejuk Filozoficzne konsekwencje teorii człowieka

 

 

 

Prof. Artur Andrzejuk w PUNO

 

Dr Izabella Andrzejuk w PUNO

 

 

 

 

 Natalia i Tomasz Magierowie podczas zajęć na PUNO

 

 

 Konferencja dr Izabelli Andrzejuk pt. "Rodzina jako wspólnota", zorganizowana przez Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK)

 

 

Zaproszenie na konferencję w IPAK

 

Uczestnicy konferencji. Od lewej: pani Irena Grocholewska, b. prezes Macierzy Polskiej w Wielkiej Brytanii, pani Aniela Stepan, pani Halina Zydło i prof. dr Wojciech Falkowski - rektor PUNO

 

Przed wykładem. Prezydent Ryszard Kaczorowski w rozmowie z Marią i Zbigniewem Siemaszkami

 

Przed wykładem. Prezydent Ryszard Kaczorowski w rozmowie rektorem PUNO, prof. drem Wojciechem Falkowskim

 

Przed wykładem.

Sekretarz Generalny IPAK, pani Grażyna Bielecka z dr Izabellą Andrzejuk

 

Pani Aniela Stepan i pani Halina Zydło

 

Pani Grażyna Bielecka, Sekretarz Generalny IPAK, otwiera konferencję

 

Dr Izabella Andrzejuk w trakcie wykładu

 

Dr Izabella Andrzejuk w trakcie wykładu

 

Państwo Maria i Zbigniew Siemaszkowie w trakcie wykładu

 

Prezydent Ryszard Kaczorowski i rektor Wojciech Falkowski w trakcie wykładu

 

Rektor PUNO, prof. dr Wojciech Falkowski zabiera głos po wykładzie dr Izabelli Andrzejuk

 

Dr Izabella Andrzejuk w trakcie dyskusji po wykładzie

 

Prof. Wojciech Falkowski i prof. Artur Andrzejuk z ostatnim Prezydentem RP na Uchodźctwie, panem Ryszardem Kaczowskim, dr hc.UKSW

 

Prof. Wojciech Falkowski i prof. Artur Andrzejuk

 

Małżonka rektora PUNO, dr Bernice McManus Falkowska zaprosiła uczestników konferencji na kolację

 

Prof. Wojciech Falkowski i pani Grażyna Bielecka w rozmowie z p. kierowniczką biura IPAK panią Barbarą Flis

 

Izabella i Artur Andrzejukowie

 

Pani Grażyna Bielecka w rozmowie z dr Bernice Falkowską

 

Państwo Bernice i Wojciech Falkowscy

 

Wizyta w Instytucie Generała Władysława Sikorskiego

 

Dr Izabella Andrzejuk przy biurku gen. Władysława Andersa

 

Państwo Andrzejukowie w Ognisku Polskim przy Exhibition Road 55

 

Dr Izabella Andrzejuk w angielskim pubie w Epsom pod Londynem

 

Prof. Artur Andrzejuk w angielskim pubie w Epsom pod Londynem

 

"No, chyba udało się..."