Prof. Arkady Rzegocki ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ, został mianowany ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

 

Arkady Rzegocki - dr hab. nauk politycznych. Prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012-2013; profesor i członek Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (2010-2016); pomysłodawca i kierownik projektu Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Visiting Scholar w Sidney Sussex College w Cambridge (2014 r.). Założyciel i długoletni redaktor naczelny czasopisma „Pressje”. Autor licznych publikacji naukowych. Prezes honorowy Klubu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Członek Rady Naukowej "Rocznika Tomistycznego". Radny Miasta Krakowa (kadencja od 2014). 2 sierpnia 2016 otrzymał nominację na ambasadora RP w Londynie.

 

 

 

 

Prof. Arkady Rzegocki od wielu lat współpracował z naszym środowiskiem naukowym, uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach oraz zapraszając nas do swoich inicjatyw.

 

23 września 2014  

Ukazała się książka Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu

30 listopada 2013 „Czy humanistyka ma narodowość?”. Międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana w School of Slavonic and East European Studies (SSEES) University College London przez Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie
30 listopada 2012   Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie"  
13 maja 2012 Międzynarodowa konferencja naukowa: „Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”
2 grudnia 2011 Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

Panu Ambasadorowi gratulujemy nominacji

i życzymy  w trudnym okresie Brexitu dobrych owoców służby Polsce i Polakom

 – szczególnie tym, pozostającym na Wyspach Brytyjskich.