Czy humanistyka ma narodowość?

Czy humanistyka ma narodowość?

 

 

 

 Londyn, 30 listopada 2013

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

zorganizowana w School of Slavonic and East European Studies (SSEES) University College London przez Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

W sobotę, 30 listopada, na terenie School of Slavonic and East European Studies (SSEES) University College London odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie. Zaproszeni goście z brytyjskich oraz polskich uczelni próbowali odpowiedzieć na pytanie będące tematem konferencji, mianowicie: Czy humanistyka ma narodowość?

 

PROGRAM KONFERENCJI

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

 

 

Obradom przewodniczył prof. Richard Butterwick-Pawlikowski z UCL SSEES.

 

Wykład wprowadzający wygłosiła dr Anne White z University of Bath.

 

Wyniki raportu na temat potrzeb edukacyjnych Polaków w UK przedstawił prof. Arkady Rzegocki z UJ.

 

*   *   *

     

Drugą część konferencji stanowiły dwa panele dyskusyjne, w których udział wzięli prelegenci zarówno z polskich, jak i brytyjskich uniwersytetów.

 

W panelu "brytyjskim" udział wzięli: dr Elwira Grossman, dr Katarzyna Zechenter, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (moderator) dr Urszula Chowaniec i dr John Bates.

 

W panelu "polskim" wystąpili: prof. Artur Andrzejuk, prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. Artur Wołek, dr Izabella Andrzejuk, dr Maciej Drzonek, dr Maciej Dybowski, dr Błażej Sajduk, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz mgr Marcin Kędzierski.

 

Prof. Artur Andrzejuk swoje wystąpienie, prezentujące Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatytułował: Od Akademii Teologii Katolickiej do Uniwersytetu (pokaz programu PowerPoint).

 

Słuchacze panelu "brytyjskiego"

 

Dr Hanna Janta z Univesity of Surrey, dr Izabella Andrzejuk oraz dr Bernice McManus Falkowska w kuluarach

 

 

 

Foto: Dawid Gaweł (PON UJ) oraz Izabella Andrzejuk (WSKPiSM)