Rocznik Tomistyczny
 

NOWA KSIĄŻKA

 

 

Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

 

 

dedykowana

Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu

 

Prof. dr Wojciech Falkowski z żoną, dr Bernice McManus–Falkowską, w Fawley Court
(Henley on Thames), 9 września 2009 roku (fot. Cornelia Bauer–Borzęcka)

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

Przedmowa (prof. Halina Taborska)

 

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

www.vb.com.pl