ZAPOWIEDZI

 

 2021

   
28 listopada 2021 Dr Marek Prokop: Narodziny filozofii arabskiej - czy wszystko jest możliwe? Stanowiska Al-Kindiego i Awicenny wobec problemu możliwości
Rok akademicki 2021-2022 Seminaria problemowe Katedry Historii Filozofii UKSW, Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok akademicki 2021-2022 Posiedzenia otwarte Katedry Historii Filozofii UKSW i Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
19 października 2021 Dr hab. Magdalena Płotka i dr hab. Michał Zembrzuski: Czy wolna wola jest wolna? Odpowiedź Tomasza z Akwinu (Seminarium problemowe)
12 października 2021 Sympozjum poświęcone śp. Ks. Profesorowi Andrzejowi Maryniarczykowi SDB
13 listopada 2021 Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza - XV edycja za rok akademicki  2020-2021
2 czerwca 2021   Promocja przekładu i opracowania Tomaszowego Komentarza do De hebdomadibus Boecjusza, wykonanego przez Michała Zembrzuskiego
18 marca 2021 Seminarium otwarte - Odcienie tomizmu (prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
10 marca 2021 SYMPOZJUM TOMISTYCZNE: Tomasz z Akwinu i tomistyczna filozofia praktyczna
   

 2020

 

Wszystkie planowane wydarzenia zawieszamy do odwołania

 

4 marca 2020 Sympozjum Tomistyczne w 746 rocznicę śmierci Tomasza z Akwinu oraz w 25 rocznicę śmierci Józefa M. Bocheńskiego
7 marca 2020 FIDES ET RATIO - "FILOZOFIA WE MŁYNIE" (Wykłady z filozofii katolickiej )
18 marca 2020 Seminarium Tomistyczne w 746 rocznicę śmierci Tomasza z Akwinu połączone z wręczeniem medalu "Thomista esse auso" ks. prof. Andrzejowi Maryniarczykowi
24 marca Dr hab. Magdalena Płotka, prof. UKSW - Tomistyczna filozofia człowieka (Wykład otwarty z serii: Główne nurty filozofii Tomasza z Akwinu

 

Wydarzenia całoroczne    

2019/2020 Wykłady Otwarte: Główne nurty filozofii Tomasza z Akwinu
2019/2020 Seminarium tomistyczne o woli

 

 2019

   
2019/2020 Wykłady Otwarte: Główne nurty filozofii Tomasza z Akwinu
2019/2020 Seminarium tomistyczne o woli

12 kwietnia 2019

Uniwersytet wczoraj, dziś i jutro - Seminarium i Konferencja  

 

 

 2018

   
18 listopada 2018

XII edycja Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza

8 czerwca 2018 XVII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»: Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca
28 lutego 2018 Sympozjum tomistyczne w 744 rocznicę śmierci Tomasza z Akwinu

 

 

 2017

   
18 listopada 2017

XI edycja Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza

9 kwietnia 2017

Prawykonanie pieśni Gertrudy Mieszkówny- koncert promocyjny płyty LUCTUS

22 marca 2017
Dr Rafał Tichy (UW): Transhumanizm i przebóstwienie
 
7 grudnia Wykład: Prof. dr hab. Marcin Karas (UJ) - Dwie wizje kosmosu w filozofii św. Tomasza i ich znaczenie dla rozwoju nauk
19 listopada 2016

NAGRODA IM. PROF. GOGACZA - X Edycja

Konferencja naukowa TOMIZM KONSEKWENTNY W 90. ROCZNICE URODZIN PROF. GOGACZA

Od października 2016  II Edycja - Kurs Pedagogii Katolickiej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
15 kwietnia 2016 Konferencja naukowa: FILOZOFICZNE ASPEKTY MISTYKI
Od 19 marca 2016 Kurs Pedagogii Katolickiej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
9 marca 2016 Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci
26 lutego 2016 Konferencja naukowa: KRNĄBRNE DZIECI FILOZOFII
3 lutego 2016
Historia i współczesność Maluli - ostatniej aramejskiej miejscowości w Syrii. Spotkanie z Abdo El Haddadem
 
20 - 21 listopada 2015 Konferencja Tomistyczna dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi
18 kwietnia 2015 "Idźcie do Tomasza!". Konferencja naukowa o życiu i nauczaniu św. Tomasza z Akwinu
10 kwietnia 2015 Konferencja pt. OD ETYKI CNÓT DO ETYKI CHRONIENIA OSÓB
7 grudnia 2014 Wykład prof. Artura Andrzejuka na temat Gertrudy Mieszkówny i jej Modlitewnika
29 listopada 2014 VIII Edycja Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza
12 listopada 2014 Wykład dra Marka P. Prokopa pt. Złoty wiek filozofii w krajach islamu
 1 października 2014

Prezentacja się książki pt. Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie
18.30 w Sali 306  (Kampus im. Ks. R. Rumianka przy Wóycickiego 1/3  w Warszawie, bud. 23)

20 czerwca 2014 LV Posiedzenie Katedr Historii Filozofii - dr Mieczysław Wiśniowolski: „TYRANIA EROSA. CIEMNA STRONA POŻĄDANIA W POLITYCE I W MIŁOŚCI - W PISARSTWIE TUKIDYDESA I OWIDIUSZA”
24 KWIETNIA 2014 KRĘGU ŚREDNIOWIECZNEJ ETYKI (UKSW, WARSZAWA)
23 kwietnia 2014 Etyka i polityka (WKPiSM, WARSZAWA)
28 lutego - 1 marca 2014
THERAPEIA, ASKESIS, MEDITATIO
Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu

 
12 grudnia 2013 W kręgu średniowiecznej metafizyki - konferencja naukowa
16 listopada 2013 VII edycja nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza - konferencja pt. "Tomizm konsekwentny"
28 października 2013 FILOZOFIA I SŁUŻBA - konferencja dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Klimskiemu
17 maja 2013   Konferencja naukowa pt. Sacrum i profanum w polityce
16 maja 2013   Konferencja naukowa z okazji 50-tej rocznicy śmierci Profesora Wiktora Wąsika, pt. Stan badań nad filozofią polską
7 - 10 lutego 2013   Rekolekcje: O. Gregoire Plus o tajemnicy naszego przebóstwienia we współczesnym świecie