Zapowiedzi

Zaproszenie

XV Edycja Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

za rok akademicki 2020/2021

 

PROGRAM

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk: Cała prawda o burszytynie

 

Mgr Weronika Pełka: Antropologiczne i etyczne podstawy socjoterapii w ujęciu Mieczysława Gogacza 

Ks. mgr Dominik Kabaczyński: Teologiczny sens ofiary w świetle Sumy teologii św. Tomasza z Akwinu

Ks. mgr Jan Melzacki: Natura ciała Jezusa Chrystusa w świetle Sumy teologii św. Tomasza z Akwinu

Mgr Stanisław Artymowski: Problem poznania anielskiego u św. Tomasza z Akwinu

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

PO CZĘŚCI OFICJALNEJ, OK. GODZ. 15.00, ZAPRASZAMY NA III PIĘTRO     

(sale 303 i 306) NA KULUAROWE SPOTKANIE PRZY KAWIE I CIASTKU

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aula nr 101 w bud. 23 (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

 ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

13 listopada 2021 roku

początek, godz. 13.00

Kontakt: Katedra Historii Filozofii UKSW

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3; e-mail: katedra@uksw.edu.pl

Szersze informacje: www.katedra.uksw.edu.pl

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Katedra Historii Filozofii UKSW

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

tel. (+4822) 759 13 39; e-mail: katedra@uksw.edu.pl

Kierownik katedry: Prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.