Sympozjum 

 


poświęcone śp. Ks. Profesorowi Andrzejowi Maryniarczykowi SDB
 

 

12 października 2021