Seminarium problemowe

 

Czy wolna wola jest wolna? Odpowiedź Tomasza z Akwinu

 

19 października 2021

 

Dr hab. Magdalena Płotka

dr hab. Michał Zembrzuski