_______________________________________

 

SUBSYSTENCJA I OSOBA

WEDŁUG ŚW. TOMASZA Z AKWINU

REDAKTOR TOMU:

MIECZYSŁAW GOGACZ

_______________________________________

A K A D E M I A    T E O L O G I I    K A T O L I C K I E J    •    W A R S Z A W A   1 9 8 7

 

 

 

1 MIECZYSŁAW GOGACZ: PRÓBA HEUREZY SUBSYSTENCJI I OSOBY
(wprowadzenie)
2 STANISŁAW KRAJSKI: ZAGADNIENIE PRINCYPIUM W „DE ENTE ET ESSENTIA” ŚW. TOMASZA Z AKWINU
3 MARIUSZ PROKOPOWICZ: ZAGADNIENIE SUBSYSTENCJI W TEKSTACH ŚW. TOMASZA Z AKWINU
4 MIROSŁAW KACZOREK: TEORIA OSOBY W „SUMMA THEOLOGIAE” ŚW. TOMASZA Z AKWINU
5 TADEUSZ KLIMSKI: OSOBA I RELACJE
6 MIECZYSŁAW GOGACZ: OSOBA JAKO BYT JEDNOSTKOWY