FILOZOFIA I SŁUŻBA

Tadeusz Klimski (1948-2013)

 

 

Konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi  Klimskiemu

 

W dniu 28 października 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. Filozofia i Służba, zadedykowana zmarłemu 1 sierpnia 2013 roku, prof. dr. hab. Tadeuszowi Klimskiemu. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy kierownika Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW prof. dr hab. Artura Andrzejuka. Nieprzypadkowo termin konferencji przypadł na 28 października, gdyż jest to dzień imienin śp. Tadeusza Klimskiego.

 

 

Otwarcia sympozjum dokonał prof. Artur Andrzejuk, który powitał zgromadzonych gości, podkreślając obecność synów prof. Tadeusza Klimskiego. Konferencja miała na celu upamiętnienie dokonań i zasług Profesora poprzez prezentację podejmowanych przez niego kierunków badań oraz zainteresowań naukowych.

Rozpoczynając panel konferencyjny prof. Artur Andrzejuk przybliżył uczestnikom życiorys prof. Tadeusza Klimskiego, w którym zwrócił uwagę na poszczególne etapy życia, działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz ATK i UKSW.

Po wprowadzeniu miały miejsce wystąpienia prelegentów, wśród których znajdowali się uczniowie, przyjaciele oraz współpracownicy Profesora Tadeusza Klimskiego.

 

 

Jako pierwsza wystąpiła dr Agnieszka Klimska z referatem pt. Tadeusza Klimskiego rozważania na temat woli w ujęciu Mieczysława Dybowskiego. Drugi referat, zaprezentowany przez dr Annę Kazimierczak-Kucharską, dotyczył Konsekwencji ujęcia człowieka jako osoby w katolickim nauczaniu społecznym w ujęciu Tadeusza Klimskiego.

 

 

Kolejny prelegent, płk. dr Jerzy Niepsuj, przedstawił zagadnienie Kulturowego wymiaru cyfryzacji mediów elektronicznych.

 

 

Następnie dr Michał Zembrzuski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

 

 

Dr Magdalena Płotka i dr Witold Płotka wygłosili referat, zatytułowany Metafizyka, ontologia a antropologia filozoficzna: Tadeusz Klimski o Karlu Rahnerze.

 

 

Kolejny prelegent, dr Justyna Smoleń-Starowieyska, zaprezentowała temat: Problematyczność człowieka w stechnicyzowanym świecie.

Część naukową konferencji uwieńczył referat prof. dr. hab. Artura Andrzejuka pt. Tadeusza Klimskiego realistyczna interpretacja problemu jedności.

Wszystkie prelekcje zostały ułożone w kolejności obrazującej chronologicznie etapy badań naukowych prof. Tadeusza Klimskiego.

Po ich prezentacji organizator konferencji zaprosił na Mszę Świętą w intencji śp. Tadeusza Klimskiego, którą odprawiono w Kościele Akademickim pw. Świętego Józefa. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz profesor Paweł Mazanka, a homilię wygłosił ks. dr hab. Jacek Grzybowski.

 

 

 

Tekst: dr Marcin Klimski

Fotografie: dr Izabella Andrzejuk