badania

 

Thomista esse auso

Profesorowi

Mieczysławowi Gogaczowi

na osiemdziesiąte urodziny

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

SPRAWOZDANIE z Sympozjum 29 XI 2006
LISTY GRATULACYJNE
Przemówienie Profesora Gogacza
FOTOGRAFIE Z SYMPOZJUM
Curriculum vitae Profesora Gogacza
Biografia Profesora
Bibliografia Profesora
Doktorzy i magistrowie Profesora
Recenzje do tytułów i stopni naukowych
Studia Philosophiae Christianae
EPISTEME
Fotografie Profesora Gogacza