Św. Tomasz i Św. Bonawentura
dziedzictwo – aktualność – inspiracje

 

Wrocław, 13 - 14 listopada 2014 roku

 

Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 740-lecia śmierci
Św. Tomasza z Akwinu i Św. Bonawentury z Bagnoregio

 


W dniach 13-14 listopada 2014 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 740-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu OP oraz św. Bonawentury z Bagnoregio OFM. W przedsięwzięciu tym wzięła udział znaczna część Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w składzie: prof. Artur Andrzejuk – kierownik Katedry (który w konferencji postanowił wziąć udział gościnnie), dr Izabella Andrzejuk, dr Magdalena Płotka, dr Michał Zembrzuski oraz mgr Karolina Ćwik. Ponadto w konferencji uczestniczył z nami kierownik zaprzyjaźnionej nam Katedry Filozofii Religii Wydziału Teologicznego UKSW – ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień, który w drugim dniu konferencji wygłosił wykład plenarny, a także dr Marcin Trepczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza grupa przygotowała niezwykle ciekawe oraz inspirujące referaty, które w programie konferencji rozłożono na dwa dni. Przeznaczenie dość długiego czasu na wystąpienia spowodowało, że bezpośrednio po referatach nie odbywały się dyskusje, jednak bez wątpienia pozwoliło to na bardzo intensywne rozmowy w kuluarach podczas przerw kawowych oraz podczas uroczystej kolacji, która odbyła się po pierwszym dniu konferencji. Świetna organizacja oraz miła atmosfera pozwoliły wszystkim czuć się dobrze podczas obrad i poza nimi, co z pewnością zaowocuje w przekazywaniu zdobytej wiedzy podczas konferencji na PWT we Wrocławiu.
Po uroczystej kolacji wszyscy przedstawiciele naszej Katedry nie odmówili sobie przyjemności zwiedzania Starego Miasta we Wrocławiu. Z powodu obrad konferencyjnych mających się odbyć następnego dnia spacer był krótki, lecz bardzo owocny w kolejne dyskusje i spostrzeżenia dotyczące Tomasza z Akwinu oraz Bonawentury z Bagnoregio.

Anna Kazimierczak-Kucharska

 

Symbol filozofii we wrocławskim zoo

 

1

Dr Michał Zembrzuski (UKSW)

Donum intellectus według Bonawentury i Tomasza z Akwinu - podporządkowanie rozumienia czy wnikanie w
głębię?

2

Dr Magdalena Płotka (UKSW)

 Św. Tomasz z Akwinu o pragnieniu, woli i powinności: tomistyczna koncepcja praktycznej samowiedzy

3

Dr Marcin Trepczyński (UW)

Etyka myślenia św. Tomasza z Akwinu w komentarzu do Etyki

4

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW)

Antropologiczne uzasadnienie acedii w myśli Tomasza z Akwinu oraz wybranych tomistów

5

Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (UKSW)

Św. Tomasz i św.
Bonawentura wobec problemu hylemorfizmu

6

Dr Michał Głowala (UWr)

Forma i materia w indywiduacji substancji materialnych: Tomasz i Bonawentura

7

Mgr Karolina Ćwik Wpływ Wcielenia Słowa na rozumienie wszechmocy Boga w ujęciu św. Tomasza z
Akwinu

7

Dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM)

Kontemplacja i poznanie per
raptum
. Tomaszowe źródła rozumienia istoty doświadczenia mistycznego

 

 

Sprawozdanie na stronach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu