Sprawozdanie z udziału pracowników i współpracowników  Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w cyklu szkoleniowym pt. "Wiedza o człowieku"

 

 

 Białystok, 27 - 28 lutego  2014 roku

 


W dniu 27 i 28 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie dla nauczycieli i dyrektorów szkół w Białymstoku. Spotkanie stanowiło część cyklu zatytułowanego „Wiedza o człowieku”, który zarazem był programem szkoleniowym dla tych środowisk. Autorem programu był dr Jakub Wójcik, a inicjatorem i organizatorem wiceprezydent Białegostoku, Adam Poliński.
Spotkanie 27 i 28 lutego było ostatnim spotkaniem w tym cyklu. Brali w nim udział w charakterze prelegentów prof. Artur Andrzejuk (UKSW, WSKPiSM oraz PUNO), dr Jakub Wójcik (UKSW) oraz dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM). Całe spotkanie prowadziła pani wicedyrektor Departamentu Edukacji, Łucja Orzechowska, zaś wykłady prelegentów podsumował dr J. Wójcik.
Cały program szkoleniowy, który zaczynał się 17 października 2013 roku, obejmował w sumie sześć wykładów o następującej tematyce:


1. Wyjątkowość człowieka w świetle wielkich systemów filozoficznych – prof. A. Andrzejuk;
2. Struktura człowieka; elementy niezmienne oraz zmienne i konkluzje pedagogiczne – dr Michał Zembrzuski;
3. Zasady pedagogiki ogólnej dotyczącej człowieka – dr J. Wójcik;
4. Zasady pedagogiki szczegółowej dotyczącej człowieka – dr J. Wójcik;
5. Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki – dr I. Andrzejuk;
6. Osobowy wymiar edukacji – prof. A. Andrzejuk;


Na ostatnim zjeździe, w ramach programu „Wiedza o człowieku” o godzinie 11.00 dr I. Andrzejuk prowadziła wykład dla nauczycieli, zatytułowany: „Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki”, a następnie, ten sam temat dla dyrektorów szkół, w ramach sesji wyjazdowej, w Supraślu. Z kolei 28 lutego prof. A. Andrzejuk zaprezentował wykład zatytułowany: „Osobowy wymiar edukacji”.
Program szkolenia obejmował także zwiedzanie tamtejszego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz uroczyste rozdanie świadectw potwierdzających uczestnictwo słuchaczy w spotkaniu i wreszcie równie uroczystą kolację, na której poza dyrektorami szkół i przedszkoli, prelegentami, obecne były władze Białegostoku – prezydent, Tadeusz Truskolaski, wiceprezydent – Adam Poliński, Łucja Orzechowska, a także Podlaski Kurator Oświaty, Jerzy Kiszkiel.


Izabella Andrzejuk

 

Dr Jakub Wójcik, autor programu szkolenia pt. "Wiedza o człowieku"

 

 

 

Dr Izabella Andrzejuk

 

 

 

Dr Izabella Andrzejuk podczas wykładu pt. "Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki"

 

 

 

Dr Jakub Wójcik podczas wykładu dr Izabelli Andrzejuk

 

 

 

Dr Izabella Andrzejuk podczas wykładu pt. "Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki"

 

 

 

Prof. Artur Andrzejuk podczas wykładu pt. "Osobowy wymiar edukacji"

 

 

 

Prof. Artur Andrzejuk

 

 

 

Dr Jakub Wójcik podsumowuje cykl wykładów pt. "Wiedza o człowieku"

 

 

 

 

Wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński

 

 

 

Uczestnicy szkolenia - dyrektorzy placówek oświatowych z Białegostoku wra z wiceprezydentem miasta Adamem Polińskim i Podlaskim Kuratorem Oświaty, Jerzym Kiszkielem

 

 

 

Uczestnicy wykładów przed prawosławnym monasterem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu

 

 

 

W środku Archimandryta Andrzej, przeor monasteru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu

po jego prawej stronie pani Łucja Orzechowska, wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, organizatorka szkoleń dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów placówek oświatowych,

po lewej stronie Archimandryty, prof. Artur Andrzejuk i dr Izabella Andrzejuk