Filozofia i mistyka

Filozofia i mistyka

Wokół myśli Mieczysława Gogacza

 

Redakcja naukowa: Izabella Andrzejuk, Tadeusz Klimski

  

WARSZAWA 2012

 

 

W Wydawnictwie UKSW ukazała się książka,

stanowiąca pokłosie konferencji pod takim samym tytułem,

która odbyła się 30 maja 2010 roku.

 

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa ks. bpa dr Wiesława Meringa

Wstęp Izabelli Andrzejuk i Tadeusza Klimskiego

Posłowie Profesora Mieczysława Gogacza