Zawartość

(dotyczy tomu 8)

Tytuł Spis treści

STUDIA

WOKÓŁ PROBLEMATYKI ESSE

(Tomasz z Akwinu i Boecjusz)

 

T0M 1

I

TOMASZA Z AKWINU OPUSKULUM „DE ENTE ET ESSENTIA”

Na podstawie edycji R. Gosselina wydał, przełożył i słownikiem pojęć opatrzył

WŁADYSŁAW SEŃKO

 

II

SPOR O REALNĄ RÓŻNICĘ MIĘDZY ISTOTĄ A ISTNIENIEM NA PRZEŁOMIE XIII i XIV w.

Praca zbiorowa pod redakcją WŁADYSŁAWA SEŃKI

T0M 2

Z FILOZOFII

ŚW. AUGUSTYNA I ŚW. BONAWENTURY

 

T0M 3

AWICENNA

I ŚREDNIOWIECZNA FILOZOFIA ARABSKA

(Wydanie drugie - 1983)

REDAKCJA TOMU:

MIECZYSŁAW GOGACZ

T0M 4

REPERTORIUM COMMENTARIORUM MEDII AEVII

IN ARISTOTELEM LATINORUM QUAE IN

BIBLIOTHECIS PUBLICIS PARISIIS ASSERVANTUR

(Bibliothèque Nationale, Arsenal, Mazarine, Sorbonne, Ste Geneviève)

Composuit Władysław Seńko

T0M 5

fasc. 1

REPERTORIUM COMMENTARIORUM MEDII AEVII

IN ARISTOTELEM LATINORUM QUAE IN

BIBLIOTHECIS PUBLICIS PARISIIS ASSERVANTUR

(Bibliothèque Nationale, Arsenal, Mazarine, Sorbonne, Ste Geneviève)

Composuit Władysław Seńko

T0M 5

fasc. 2

 

 

METAFIZYCZNE UJĘCIA JEDNOŚCI

(Platon, Tomasz z Akwinu)

REDAKCJA TOMU:

MIECZYSŁAW GOGACZ

T0M 6

fasc. 1

 

 

METAFIZYCZNE UJĘCIA JEDNOŚCI

(Giovanni Pico della Mirandola, Arystoteles)

REDAKCJA TOMU:

MIECZYSŁAW GOGACZ

T0M 6

fasc. 2

 

 

JANA Z GŁOGOWA

KOMENTARZ DO METAFIZYKI

WYDAŁ RYSZARD TATARZYŃSKI

 

T0M 7

fasc. 1

 

JANA Z GŁOGOWA

KOMENTARZ DO METAFIZYKI

WYDAŁ RYSZARD TATARZYŃSKI

 

T0M 7

fasc. 2

 

 SUBSYSTENCJA I OSOBA

WEDŁUG ŚW. TOMASZA Z AKWINU

REDAKTOR TOMU:

MIECZYSŁAW GOGACZ

T0M 8

TOMASZ Z AKWINU

OPUSCULA

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

T0M 9

fasc. 1

 

TOMASZ Z AKWINU

OPUSCULA

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

T0M 9

fasc. 2

 

 

TOMASZ Z AKWINU

OPUSCULA

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

T0M 9

fasc. 3

 

 

TOMASZ Z AKWINU

LISTY

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

T0M 9

fasc. 4

 

 

Mieczysław Gogacz


HISTORIA FILOZOFII

W POSZUKIWANIU REALIZMU

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

T0M 10

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

Mieczysław Gogacz


W KIERUNKU TOMIZMU KONSEKWENTNEGO

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

T0M 11

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

 

 

Magdalena Płotka
 

Metafizyka i semantyka.
Filozofia Jana Wersora

 

T0M 12

Spis treści

Przedmowa

 

 

TOMASZ Z AKWINU

KOMENTARZ "O PAMIĘCI I PRZYPOMINANIU"

PRZEKŁAD I OPRACOWANIE:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI

T0M 13

Spis treści

Przedmowa

 

 

 

Z METODOLOGII HISTORII FILOZOFII

 

 

Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej M. Nowik, Adam M. Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk

 

T0M 14

Spis treści

Przedmowa

 

 

Dawid Lipski

Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedności formy substancjalnej w człowieku

T0M 15

Spis treści

Przedmowa