badania

Awicenna

 

1. Mieczysław Gogacz: O konieczności studiowania metafizyki Awicenny

2. Abu Ali Ibn Sina (Awicenna): Metafizyka (ze zbioru pt. Księga wiedzy)

3. M. Achena, H. Massé: STRESZCZENIE „METAFIZYKI” ZE ZBIORU „KSIĘGA WIEDZY” (tłum. Mieczysław Gogacz)