NOWE KSIĄŻKI

Komentarz Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza w przekładzie Michała Zembrzuskiego

 
 

WYDARZENIA

10 marca 2021 - Konferencja Tomistyczna w Łomży

 
 

ZAPOWIEDZI

13 listopada 2021 - Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza - XV edycja za rok akademicki 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

Suma  teologii sw Tomasza z Akwinu
Ksiazki Profesora Mieczyslawa Gogacza

Nagroda im Profesora Mieczyslawa Gogacza
Filozofia polska
Prezydent Ryszard Kaczorowski
Profesor Antoni B Stepien kardynal Zenon Grocholewski
Informacja o ciasteczkach