Pracownicy i współpracownicy

 

 

Emerytowany Kierownik Katedry

 

Prof. zwycz. dr hab. Mieczysław  GOGACZ

 

Kierownik Katedry

 

Prof. dr hab. Artur  ANDRZEJUK

 

Adiunkci

 

Dr hab. Magdalena PŁOTKA

 

Dr Michał  ZEMBRZUSKI

 

Współpracownicy

 

Ks. dr Adam  FILIPOWICZ

 

Dr Karolina  Ćwik

 

Dr Izabella   ANDRZEJUK

 

Płk dr Jerzy Marek  NIEPSUJ

 

Dr Katarzyna WASILEWSKA - ZEMBRZUSKA

 

Dr Jakub  Wójcik

 

Dr Dawid  LIPSKI

 

Dr Urszula WOLSKA