Rocznik Tomistyczny

 

Michał Zembrzuski

 

Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania

Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 


 

 

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

 

http://naszestrony.eu/campidoglio/index.php?d=ksiazki