Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

 

 

promocja książki

 

 

 18 stycznia 2015 roku 

 LONDYN 

  Putney   

 

 

 Tamiza na Putney w Londynie

 

 

 

 

 

W dniu 18 stycznia w polskiej parafii rzymsko-katolickiej na Putney w Londynie zorganizowano promocję książki, zredagowanej przez Magdalenę Płotkę, Joannę Pyłat i Artura Andrzejuka, zatytułowanej "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie".

Organizatorami spotkania były: Polska Misja Katolicka Anglii i Walii, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii oraz parafia polska pw. św. Jana Ewangelisty na Putney w Londynie. Promocję pomyślano jako najpierw prezentację samej książki (prof. Artur Andrzejuk), następnie bardziej szczegółowo trzy sylwetki sposób bohaterów książki (Tymon Terlecki, Jerzy Mirewicz SJ, Józef Gula TChr) przedstawić miały autorki szkiców im poświęconych (dr Izabella Andrzejuk i dr Joanna Pyłat). Konferencję miało kończyć krótkie przedstawienie samego PUNO, ze szczególnym uwzględnieniem dnia dzisiejszego Uniwersytetu (prof. Halina Taborska, rektor PUNO).

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

 

Faktyczny przebieg spotkania przybrał kolejności odwrotną. Po przywitaniu wszystkich przez ks. Stanisława Kowalskiego TChr, proboszcza parafii pw. św. Jana Ewangelisty na Putney i krótkim wprowadzeniu w tematykę książki, dokonanym przez ks. prał. Stefana Wylężka, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, głos zabrała prof. Halina Taborska, rektor PUNO, przedstawiając temat „Polski Uniwersytet na Obczyźnie – historia i czas dzisiejszy”. Wystąpieniu prof. Taborskiej towarzyszyła bogata prezentacja fotograficzna.

Następnie referat pt.: "„Młodszość” jako zaleta kultury polskiej w ujęciu Tymona Terleckiego" przestawiła dr Izabella Andrzejuk, a po niej dr Joanna Pyłat wygłosiła referat pt. „Duszpasterze i filozofowie: ks. Jerzy Mirewicz i ks. Józef Gula”. Jako ostatni zabrał głos prof. Artur Andrzejuk, przedstawiając w referacie pt.  „Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie” zasadniczą treść książki, a także wymieniając osoby i instytucje, które przyczyniły się do powstania książki.

Dyskusję po wystąpieniach prowadził ks. prał. Stefan Wylężek, rektor PMK.

 

Prof. Artur Andrzejuk i ks. Stanisław Kowalski

Prof. Halina Taborska z prof. Arturem Andrzejukiem

Dr Bernice McManus-Falkowska i prof. Artur Andrzejuk

Ks. Stanisław Kowalski TChr - probosz parafii św. Jana Ewangelisty na Putney w Londynie

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania: na pierwszym planie p. Karolina Kaczorowska oraz Ewa Szymańska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji JP II w Wielkiej Brytanii

Ks. prał. Stefan Wylężek i dr Joanna Pyłat

Prof. Halina Taborska, rektor PUNO

Zenon Handzel, prezes Instytutu Polskiego Akacji Katolickiej Anglii i Walii

Fotografia Tymona Terleckiego na ekranie podczas referatu dr Izabelli Andrzejuk

Dr Izabella Andrzejuk

Dr Joanna Pyłat

Prof. Artur Andrzejuk

Prof. Artur Andrzejuk z książką - "bohaterką" spotkania

Ks. Stefan Wylężek w czasie dyskusji

Kwiaty dla dr Bernice McManus Falkowskiej

Kwiaty dla dr Joanny Pyłat

Kwiaty od prezesa IPAKu dla dr Izabelli Andrzejuk

P. Karolina Kaczorowska, p. Ewa Szynańska z prof. Arturem Andrzejukiem (wpisuje dedykacje)

Prof. Artur Andrzejuk w rozmowie z ks. Leszkiem Gołębiewskim SJ, superiorem jezuitów i proboszczem parafii polskiej na Willesden Green w Londynie

Dr Bernice McManus-Falkowska z p. Grażyną Bielecką, "spiritus movens" całej uroczystości. W głębi - p. Maria Handzel, małżonka prezesa IPAKu