Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się II Ogólnopolska konferencja naukowa na temat nowych technologii w edukacji służb mundurowych, zatytułowana: „E-LEARNINGOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA”

Konferencję objął patronatem honorowym wicepremier, Minister Obrony Narodowej RP Tomasz Siemoniak.

Konferencję zorganizował Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Inspektorat Systemów Informacyjnych MON,
przy współudziale: Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Centrum Szkolenia Policji.

ZAPROSZENIE

I PROGRAM

 

 

Na konferencji tej referat pt. "Miejsce kształcenia na odległość w dydaktyce osób dorosłych" wygłosił prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK.

 

 

REFERAT I PREZENTACJA

                    

 

   Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (fot. Mariusz Malinowski)