prezentacja Rocznika Tomistycznego

Prezentacja książki

FILOZOFIA NA POLSKIM UNIWERSYTECIE NA OBCZYŹNIE

 

 

1 października 2014 roku

 

 

 Dr Magdalena Płotka i prof. Artur Andrzejuk - redaktorzy książki

 

Dnia 1 października 2014 roku o godzinie 18.30 podczas cotygodniowego spotkania Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja najnowszej książki Wydawnictwa von borovieckyFilozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie” („Philosophy at the Polish University Abroad”) wydanej pod redakcją Magdaleny Płotki, Joanny Pyłat oraz Artura Andrzejuka.

 

 Prof. Artur Andrzejuk


Spotkanie to rozpoczął prof. Artur Andrzejuk – kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przywitał on wszystkich przybyłych na prezentację książki dotyczącej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Poinformował zebranych, że książka ta stanowi pokłosie zeszłorocznej konferencji o PUNO, w którą wiele osób włożyło dużo pracy. Następnie prof. Andrzejuk w kilku słowach opowiedział o tym, czym jest Polski Uniwersytet na Obczyźnie, wyjaśnił jego historię, wspominając o najważniejszych pracownikach tej instytucji. Na szczególne docenienie zasłużyła dr Joanna Pyłat – wykładowca PUNO, która do książki dołączyła niezwykle cenne suplementy. Praca ta była niezwykle czasochłonna, ponieważ wymagała od dr Pyłat dużo czasu spędzonego w archiwum PUNO, które – w świetle relacji prof. Artura Andrzejuka – wiele lat temu uratowała ona przed zniszczeniem.

 

 Dr Magdalena Płotka

 

Następnie głos zabrała dr Magdalena Płotka, która w swojej wypowiedzi więcej uwagi poświęciła już samej książce. Na wstępie przypomniała, że konferencja o PUNO odbyła się pod koniec 2012 roku, zaś książka ta stanowi owoc tego przedsięwzięcia. Dr Płotka podziękowała wszystkim autorom, którzy wysłali artykuły do publikacji, podkreślając, że ukazały się teksty zarówno te planowane, jak i te nieplanowane. Otóż m.in. nieplanowanym tekstem jest – wspomniany już wcześniej – suplement dr Joanny Pyłat. Następnie dr Magdalena Płotka zrobiła krótki przegląd artykułów zawartych w książce, podkreślając, że jest to pierwsza taka publikacja, która wnosi niezwykle dużo do wiedzy na temat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Po kolejnych podziękowaniach dla autorów, podkreślając ogromną wartość ich artykułów w prezentowanej książce dr Płotka oddała głos prof. Arturowi Andrzejukowi, który zachęcił do lektury tej pozycji.

 

 Dr Magdalena Płotka i prof. Artur Andrzejuk - redaktorzy książki

 

Autorka sprawozdania i fotografii: dr Anna Kazimierczak-Kucharska