Glossae, scholia et commentarii

Ogólnopolska konferencja naukowa

 

 

 

 

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zorganizowały w niach 6 i 7 grudnia 2013 roku konferencję poświęconą gatunkom literatury komentującej i metodom komentowania tekstów, zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu. Przewodniczącym Komitetu Konferencji był prof. Mieczysław Mejor, a jej sekretarzem - dr Anna Zajchowska.

 

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)
STRONA KONFERENCJI (WWW)

Z Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na konferencji wystąpili:

dr Michał Zembrzuski z referatem pt. „Paraphrasis”, „ad litteram” i „quaestiones” – Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu i Piotra z Owernii komentarze do „De memoria et reminiscentia” Arystotelesa

 

(abstrakt w pliku PDF)

(prezentacja w pliku PDF)

 

oraz prof. Artur Andrzejuk z referatem pt. Komentarz Tomasza z Akwinu do „Liber de causis” – odyseja tekstów i koncepcji przez kultury, epoki i szkoły filozoficzne

 

(prezentacja programu PowerPoint)