DZIEŃ UNIWERSYTECKI

w

UNIWERSYTECKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. JADWIGI

W TCZEWIE

 

10 LISTOPADA 2010 ROKU

 

W ramach patronatu, jaki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawuje nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jadwigi w Tczewie, w dniu 10 listopada 2010 r. zorganizowano tam "Dzień Uniwersytecki", podczas którego zamiast zwykłych zajęć szkolnych odbyły się wykłady i warsztaty, prowadzone przez wykładowców i doktorantów z UKSW.

 

Organizatorem "Dnia Uniwersyteckiego" ze strony Liceum, był koordynator ds. kontaktów z UKSW - ks. mgr Marcin Baska, a sfinansowano go ze środków Unii Europejskiej przyznanych Diecezji Pelplińskiej w ramach projektu unijnego „Wspólnie mamy szansę" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych trzech szkół: Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Tczewie , Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie ,Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Collegium Marianum w Pelplinie).


Pierwszy wykład, mgr Anny Lipskiej, zatytułowany Anoreksja - moda czy śmiertelna choroba?      miał formułę otwartą, dzięki której mogli w nim uczestniczyć uczniowie z innych szkół Tczewa i Pelplina. Wykład ten zgromadził rekordową liczbę uczestników, a pytaniom nie było końca.

Następny wykład, pt. WSPÓŁCZESNA WARTOŚĆ FILOZOFII KLASYCZNEJ, wygłosił prof. Artur Andrzejuk   

Ostatni wykład "Dnia Uniwersyteckiego" zatytułowany O WARTOŚCI PRZYJAŹNI W ŻYCIU CZŁOWIEKA,    wygłosiła go dr Izabella Andrzejuk.

 

Następnie odbyły się Warsztaty Filozoficzne, które prowadzili mgr Anna Lipska i mgr Dawid Lipski.


1. „Filozoficzny wybór? – mit o rozstajnych drogach w kulturze” (mgr Anna Lipska)


Uczniowie zostali podzieleni na pięcioosobowe grupy. Każda grupa dostała ten sam tekst do przeczytania i ich zadaniem było wyłapanie, przedyskutowanie i narysowanie na brystolu tego, co najważniejsze w tekście („narysujcie ten tekst tak, jak go rozumiecie”). Po skończonej pracy uczniowie zbierali się po kolei przy każdym rysunku. Autorzy aktualnie prezentowanej pracy niczego nie wyjaśniają, ponieważ zadaniem reszty grupy jest rozpoznanie rysunku i zamysłu autorów. Uczniowie starają się odszukać w rysunku elementów lub sensu przeczytanego tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich uwag poszczególnych osób, autorzy pracy wyjaśniają, czy koleżanki i koledzy dobrze zrozumieli rysunek i znaczenie. Wtedy ma miejsce dyskusja między uczniami, która staje się coraz ciekawsza w miarę oglądania kolejnych prac, gdy uczniowie mogą obserwować różnice i podobieństwa poszczególnych rysunków (interpretacji mitu).
Tematem warsztatów był mit o Heraklesie na rozstajnych drogach. Mit, który uświadamia nam, że każdy człowiek, podobnie jak Herakles, musi dokonać wyboru swojej życiowej drogi. Z jednej strony ma przed sobą drogę szybką i łatwą, którą podążanie nie wymaga żadnego trudu i wysiłku, ale ostatecznie jest to droga ku nieszczęściu. Z drugiej strony otwiera się przed człowiekiem droga, którą podążanie wiąże się z licznymi trudami, cierpliwością i ciężką pracą, ale jej koniec uwieńczony jest zadowoleniem i szczęściem.
W dyskusji podsumowującej uczniowie wraz z osobą prowadzącą szukali innych postaci literatury czy filmu, które stają przed wyborem podobnym do Heraklesowego. Najczęściej wymienianymi byli Lord Vader (bohater „Gwiezdnych Wojen”) i Neo (bohater „Matrixa”). Zastanawiali się również, czy wybór, którego każdy z nas dokonuje jest jeden na całe życie, czy wybieramy cały czas?!


2. „Czy filozofia jest jeszcze komuś potrzebna?” – debata oksfordzka (mgr Dawid Lipski)


Spośród grupy, przez losowanie, zostało wybranych sześciu uczniów, którzy podzielili się na dwie drużyny. Jedna z nich miała za zadanie bronić, a druga podważać wartość filozofii we współczesnym świecie. Udział w debacie dawał możliwość wykazania się nie tylko wiedzą z zakresu filozofii, ale również umiejętnościami oratorskimi, czy erystycznymi. Pozostali uczniowie, w czasie, kiedy dyskutanci przygotowywali się do swoich wypowiedzi, zapoznawali się z zasadami prowadzenia sporów i dyskusji przedstawionymi m. in. w „Dialektyce erystycznej, czyli sztuce prowadzenia sporów” autorstwa Artura Schopenhauera. Ich zadaniem było później pilne słuchanie argumentów i ocenienie sposobu formułowania wypowiedzi przez dyskutantów. Celem warsztatu było nie tylko dyskutowanie o wartości filozofii, czy możliwość wykazania się wiedzą z jej zakresu, ale przede wszystkim doskonalenie umiejętności przedstawiania swoich poglądów.
 

prof. Artur Andrzejuk

Dr Izabella Andrzejuk

Izabella Andrzejuk, Anna Lipska, Marcin Baska i Dawid Lipski na tle Starego Miasta w Tczewie

Marcin Baska, Anna Lipska, Dawid Lipski i Izabella Andrzejuk na tle mostu tczewskiego