badania

 

Wykłady prof. Artura Andrzejuka i płk. dra Jerzego Niepsuja w Londynie

w dniach 21 - 24 lutego 2009

 

 

W dniach 20 - 26 lutego prof. Artur Andrzejuk i płk dr Jerzy Niepsuj przebywali w Londynie na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK).

 

 

Jerzy Niepsuj i Artur Andrzejuk na stacji Crystal Palace

 

 

 

 

 Kurs filozoficzny uksw/puno

Etyka

 

LP. AUTOR temat prezentacja (pdf)
1. prof. Artur Andrzejuk Etyka – zagadnienia wstępne
2. płk. dr Jerzy Niepsuj DYLEMATY ETYCZNE WSPÓŁCZESNOŚCI - PRAWDA
3. płk. dr Jerzy Niepsuj DYLEMATY ETYCZNE WSPÓŁCZESNOŚCI - WOLNOŚĆ
4. prof. Artur Andrzejuk Etyka – problem dobra i zła
5. płk. dr Jerzy Niepsuj DYLEMATY ETYCZNE WSPÓŁCZESNOŚCI - RÓWNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ
6. płk. dr Jerzy Niepsuj DYLEMATY ETYCZNE WSPŁCZESNOŚCI - PRACA

 

 

Płk dr Jerzy Niepsuj podczas wykładu

 

Płk dr Jerzy Niepsuj podczas dyskusji

 

Prof. Artur Andrzejuk podczas wykładu

 

Wykładowcy kursu filozoficznego podczas lunchu. Od lewej: płk dr Jerzy Niepsuj, dr Stanisław Srebro, dyr. Małgorzata Nowicka, prof. Artur Andrzejuk

 

Płk dr Jerzy Niepsuj w pubie po wykładzie

 

 Cykl wykładów płk dr Jerzego Niepsuja na temat "cywilizacji życia", zorganizowany przez Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK)

 

 

Afirmacja czy pogarda „życia” jako dylemat współczesnego człowieka

Parafia Jezusa Miłosiernego w Croydon, 21.02.2009 r.

prezentacja

 

 

Podczas wykładu w Croydon

 

Dyskusja

 

Sekretarz Generalny IPAK, pani Grażyna Bielecka z płk.drem Jerzym Niepsujem

 

 

BEZALTERNATYWNA LOGIKA „CYWILIZACJI ŻYCIA”

Parafia w Willesden Green, 23.02.2009 r.

prezentacja

 

 

Wykład w Willesden Green

 

Uczestnicy wykładu w Willesden Green; na pierwszym planie mgr Natalia Magiera (z d. Szubert), absolwentka filozofii UKSW

 

Prezes IPAK, pan Zenon Handzel podczas dyskusji po wykładzie

 

Autor wykładu podczas dyskusji

 

 

BUDUJMY „CYWILIZACJĘ ŻYCIA”

IPAK - Londyn - POSK, 24.02.2009 r.

prezentacja

 

 

Przed wykładem w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie

 

Sekretarz Generalny IPAK, pani Grażyna Bielecka przedstawia płk.dra Jerzego Niepsuja

 

Podczas wykładu

 

Słuchacze; w pierwszej ławce - rektor Polskiego Uniwersytetu na Obcyzźnie, prof. dr Wojciech Falkowski

 

Rektor PUNO, prof. dr Wojciech Falkowski w rozmowie ze studentką

 

Prof. dr Wojciech Falkowski zabiera głos po wykładzie dra Niepsuja

 

Państwo Maria i Zbigniew Siemaszkowie

 

Pani rektorowa, dr Bernice McManus Falkowska

 

 

 Spotkanie z cyklu "Harcerze lat minionych"

POSK, 26 lutego 2009

 

Sala bankietowa POSKu. W środku b. komendant Harcerstwa Polskiego na Uchodźstwie, dr Bogdan Szwagrzak z prof. Arturem Andrzejukiem

 

 

  

Wystąpienia gości: płk. dra Jerzego Niepsuja (nt. organizowanej w Warszawie konferencji pt. Obywatel w mundurze. Nowy, aksjologiczny wymiar funkcjonowania Sił Zbrojnych RP) oraz prof. Artura Andrzejuka (nt. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

 

 

Autorzy fotografii:

dr Bernice Falkowska z prof. Arturem Andrzejukiem