badania

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.

Personalizm a współczesność

Preszów, 23 kwietnia 2009


MEDZINÁRODNA VEDECKÁ KONFERENCIA
PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ
Prešov, 23. apríl 2009
 

 

 

Program

 

 

W dniu 23 kwietnia 2009 roku delegacja pracowników naukowych UKSW uczestniczyła w konferencji naukowej w Preszowie, zorganizowanej przez Katedrę Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego.

 

 

Katedra greckokatolicka i Pałac Biskupi w Preszowie

 

 

 

LP. AUTOR temat tekst lub prezentacja
1. prof. Ewa PODREZ Personalizm a dylematy współczesnej bioetyki  
2. ks. dr Ryszard MOŃ The Recognition of a Person as a Fundament of Moral Duties (Uznanie osoby fundamentem powinności moralnych)
3. prof. Artur Andrzejuk Jaki personalizm? Szerokie i wąskie rozumienie personalizmu
4. dr Izabella  Andrzejuk Osoba i relacje osobowe w tomizmie konsekwentnym
5. ks. dr Andrzej Kobyliński The phenomenological-axiological Personalism of Max Scheler (Personalizm fenomenologiczno-aksjologiczny Maxa Schelera)  
6. ks. dr Adam Świeżyński Personalistyczne uwarunkowania semejotycznej koncepcji cudu

 

 

 

Organizator konferencji, ks. prof. Pavol Dancak z dr Markiem Rembierzem inicjatorem i spiritus movens naszych kontaktów naukowych ze Słowakami.
 

 

    

Etycy z UKSW podczas wygłaszania wykładów plenarnych: pani prof. Ewa Podrez i ks. prof. Ryszard Moń.

 

 

Artur Andrzejuk

 

 

Obrady jednej z sekcji; przewodniczy ks. prof. Ryszard Moń

 

 

    

Dr Izabella Andrzejuk i ks. prof. Ryszard Moń w zamyśleniu

 

 

Adam Świeżyński, Ryszard Moń i Artur Andrzejuk

 

 

Artur Andrzejuk z Pavlem Dancakiem

 

 

Prof. Ewa Podrez z prof. Anną Drabarek z APS

 

 

 

Po konferencji w prawdziwym słowackim browarze.

 

 

Pozostałości (jakich wiele na terenie Słowacji) merkantylnej komunistycznej propagandy: pomnik sowieckiego czołgu miażdżącego czołg niemiecki (przy drodze od granicy Polski do Preszowa).