badania

 

Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK

 

    ur. 3 lipca 1965 r. w Warszawie
    artur-andrzejuk@wp.pl

 

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

CURRICULUM VITAE

AUTOREFERAT

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

KONFERENCJE

 

Kierownik Sekcji Historii Filozofii UKSW

Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej