Badania

 

 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej podejmuje w najbliższych latach następującą problematykę:

 

1. Problematyka filozoficzna w tekstach Tomasza z Akwinu. Aktualne badania dotyczą problematyki metafizycznej (problematyka aktu istnienia), teoriopoznawczej (zagadnienie intelektu i władz zmysłowych), etycznej (zagadnienie sprawności, cnót i zagadnienie woli), antropologicznej (zagadnienie relacji osobowych, formy substancjalnej).

2. Średniowieczna filozofia arabska oraz recepcja łacińskiej wersji filozofii arabskiej w XIII i XIV wieku - ciąg dalszy badań zapoczątkowanych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Prof. M. Gogacza.

3. Koncepcje człowieka w filozofii XIII wieku. Aktualne badania dotyczą antropologii filozoficznej Jana z La Rochelle (odróżnienie istnienia i istoty duszy, koncepcja intelektu i władz duszy) oraz Jana Peckhama (dusza jako forma ciała, prostota i jedność duszy oraz jej relacja do ciała).

4. Filozofia późnego średniowieczna, w szczególności XIV i XV wieku. Aktualne badania dotyczą filozofii Jana Wersora, Wilhelma Ockhama, Waltera Burleigha, Jana Burydana, Jana Gersona.

5. Historia filozofii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mistrzów Akademii Krakowskiej (Paweł z Worczyna, Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza) oraz polskiej filozofii XX wieku.

6. Rozwój i kształtowanie się odmian tomizmu. Aktualne badania dotyczą recepcji myśli Akwinaty w tomizmie XIX i XX wiecznym.

7. Metodologia historii filozofii - kontynuacja badań Prof. M. Gogacza i rozwijanie jego rozumienia historii filozofii w odniesieniu do współczesnych jej ujęć.

8. Zagadnienie szeroko pojętej klasycznej filozofii człowieka, traktowanej jako zespół filozoficznych podstaw etyki, pedagogiki, filozofii społecznej i politycznej oraz ekologii - kontynuacja badań Prof. M. Gogacza z lat dziewięćdziesiątych XX wieku.