„W poszukiwaniu koncepcji historii filozofii. O przedmiocie, metodach i zadaniach historii filozofii”
 

Projekt realizowany przez Katedry Historii Filozofii UKSW oraz Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych (Prof. Artur Andrzejuk, dr Magdalena Płotka, dr Michał Zembrzuski, ks. dr Adam Filipowicz, dr Andrzej M. Nowik, dr Izabella Andrzejuk)
 

Dotycząca historii filozofii problematyka metodologiczna jest przedmiotem badań Katedry od 2011 roku, kiedy to w semestrze letnim pracownicy podczas cotygodniowych spotkań dyskutowali główne problemy metodologii historii filozofii (metody, cele, interpretacje, wyjaśnienia, analizy tekstu itp.). Owocem letnich spotkań była nasza obecność na IV Kongresie Mediewistów (UAM, Poznań) we wrześniu 2011, na której przedstawiliśmy pierwsze wyniki kilkumiesięcznych badań w ramach specjalnej sekcji poświęconej metodologii historii filozofii.
Po Kongresie nawiązała kontakt z prof. Arturem Andrzejukiem prof. Sabina Kruszyńska z Uniwersytetu Gdańskiego, która od 2009 roku kieruje projektem badawczym zatytułowanym „Historia filozofii jako problem filozoficzny”.
Podczas kolejnych spotkań skrystalizowały się główne obszary badawcze i zainteresowania uczestników naszego projektu, a szczegółowe wyniki badań przedstawiane były również na seminariach doktoranckich. Celem nawiązania współpracy z doktorantami było rozpowszechnienie metodologicznej wiedzy dotyczącej badań nad historią filozofii, która to wiedza – na co liczymy – zostanie wdrażana i wykorzystywana w samodzielnych badaniach doktorantów. Przyswojenie wiedzy metodologicznej przez doktorantów przełoży się na podwyższenie poziomu pisanych rozpraw doktorskich.
We wrześniu 2012 roku zespół uczestniczył w konferencji naukowej „Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?” zorganizowanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Po tej konferencji, za pośrednictwem mgr Krystyny Bembennek cały nasz zespół otrzymał zaproszenie do udziału w specjalnej konferencji poświęconej metodologii historii filozofii w Gdańsku. Nasz wyjazd na pomorski uniwersytet w kwietniu 2013 roku był zatem włączeniem się w projekt realizowany przez prof. Sabinę Kruszyńską.