Międzynarodowa konferencja naukowa

 

 

z okazji 50-tej rocznicy śmierci Profesora Wiktora Wąsika

 

 

Stan badań nad filozofią polską

 

16 maja 2013 roku

 

 

 

W roku 2013 mija 50-ta rocznica śmierci profesora Wiktora Wąsika, wybitnego historyka filozofii polskiej. Dziedzictwo Profesora Wąsika wciąż inspiruje młode pokolenia badaczy do odkrywania wartości i głębi rodzimej filozofii, zwłaszcza, że obejmuje ono nie tylko wiele nowatorskich opracowań z dziedziny polskiej myśli filozoficznej czy społecznej, ale także znaczny księgozbiór, w składzie którego znajdziemy rzadkie i wyjątkowe wydania dzieł polskiej filozofii.

Celem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Stan badań nad filozofią polską” jest umożliwienie spotkania badaczom filozoficznej myśli polskiej, które to spotkanie stanowiłoby niepowtarzalną okazję do wymiany myśli czy zainteresowań, podzielenia się refleksją wyrosłą z badań nad historią rodzimej myśli, ale przede wszystkim do wspólnego zastanowienia się nad współczesnym znaczeniem dziedzictwa Profesora Wiktora Wąsika.

 

Konferencja odbędzie się 16 maja 2013 roku
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa)
 

 

PROGRAM KONFERENCJI


 

 

PLAKAT KONFERENCYJNY


 

 

Profesor Mieczysław Gogacz o profesorze Wiktorze Wąsiku

(wspomnienie)

Zeszyty Naukowe KUL, 7 (1964) 2/26