Seminarium otwarte

Oblicza tomizmu w Polsce

 18 marca 2021 roku

 

Zapraszamy a na seminarium, które współorganizujemy wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu.


Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 18 marca od godz. 15:00. Inauguracyjny wykład wygłosi prof. Artur Anrzejuk.

Seminarium jest organizowane na platformie MS Teams  bit.ly/filozofia_tomizm.

Kanwą spotkania będą teksty Krzysztofa Bańkowskiego - Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu oraz Bożeny Listkowskiej - Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku. Pliki obu artykułów są do pobrania na stronie Wydział Filozofii KUL - www.kul.pl/art_93628.html.