Sympozjum tomistyczne

Tomasz z Akwinu i tomistyczna filozofia praktyczna

 10 marca 2021 roku

Wyższe Seminarium Duchowne

ŁOMŻA