XVII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu

«PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»
 

Filozofia a cywilizacje

– w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca

 

8 czerwca 2018