Sympozjum naukowe

w ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci

 9 marca 2016 roku

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

http://www.practicepanther.com/wp-content/uploads/2015/09/pdf-icon.png