Karol Wojty³a

- Jan Pawe³ II

(ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie)