badania

Nagroda imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

XII edycja

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 

 

Program uroczystego Sympozjum