badania

Zaproszenie

 

KONFERENCJA TOMISTYCZNA

Dedykowana Prof. Mieczysławowi Gogaczowi w 90 rocznicę urodzin
 

 

 

 

 

 

   19.11.2016  

 

 

Nagroda imienia Profesora Mieczysława Gogacza

X edycja

 

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aula Roberta Schumana, budynek 21 (Auditorium Maximum)
ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
19 listopada 2016 roku, początek, godz. 15.00
Kontakt: Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW
01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 tel./fax (4822) 569 68 06;

e-mail: katedra@uksw.edu.pl