konfrencja tomistyczna

Konferencja Tomistyczna

 

Dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi

 

20-21 LISTOPADA 2015

 

 

Szanowni Państwo!

 

Tegoroczną cykliczną konferencję tomistyczną, która zwykle związana jest z uroczystością wręczenia Nagród im. Prof. M. Gogacza, w związku ze zbliżającym się jubileuszem dziewięćdziesiątych urodzin Profesora, chcemy poszerzyć o cześć poświęconą jego poglądom. Ponieważ swego czasu powstały cztery różne tomy prac, podejmujących różne wątki filozoficzne i teologiczne w pismach prof. Gogacza (dwa numery „Studia Ph. Christ.”, książka Filozofia i mistyka oraz książka Mikołaja Krasnodębskiego W poszukiwaniu duchowej elegancji), dlatego tym razem chcielibyśmy, aby poglądy św. Tomasza z Akwinu lub Profesora Gogacza były potraktowane nie tyle jako przedmiot omówień i analiz, ale punkt wyjścia, inspiracja lub nawet negacja (byle konstruktywna).

Artykuły, które powstałyby na kanwie referatów konferencyjnych, planujemy wydać w 2016 roku, najprawdopodobniej w kolejnym, piątym, numerze „Rocznika Tomistycznego”, który zamierzamy dedykować Profesorowi.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 roku, na zgłoszenia czekamy do końca października 2015, na teksty będziemy czekać do wiosny 2016 roku. Rocznik Tomistyczny zostanie wydany do listopada tegoż roku.

Sekretarzem Konferencji jest dr Michał Zembrzuski  (e-mail: Michal.Zembrzuski@RocznikTomistyczny.pl )

 

Zapraszamy!

Artur Andrzejuk

Michał Zembrzuski